Arbete vecka 1-4

Schaktarbetet är nu igång igen efter ett kort juluppehåll. I mitten av januari får vi ytterligare ett arbetslag med en 15-tons grävmaskin, vilket innebär att schaktningen i område norr/väster kan påbörjas planenligt.

Tätorten: Installation av nodhuset intill Kullabyn pågår. Schaktning omkring Blomstervägen kommer att slutföras.

Landsbygd Öster: Schaktning kommer att pågå från Sansered till Hultaberg, dvs allt kvarvarande område i område öster.

Landsbygd Norr/Väster: Schaktning påbörjas i mitten av januari och kommer att pågå omkring Mossöa, Harsås, Varevik och Hägghult.

Exakt var grävning kommer att genomföras ser du på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna vattenledningar och andra ledningar om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86 eller Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Lägesrapport och inbjudan till informationsmöte

Vi hoppas att ni alla har haft en fin jul och gläds samtidigt åt att vi nästa år kan fira jul i fiberuppkopplade hus! Nu hoppas vi att vintern kommer att förbli mild så att schaktarbetet kan fortsätta hela vintern som planerat. Här följer en hel del information som är viktig att ni tar del av, så läs igenom så att ni inte missar viktiga deadlines och övrig betydelsefull info.

Planerade arbeten

I januari får vi hit ytterligare ett arbetslag med en 15-tons grävmaskin, vilket innebär att schaktningen i område landsbygd norr/väster kan startas upp planenligt i januari, samtidigt som grävarbetet fortsätter i område landsbygd öster. Arbetet kommer även att påbörjas i det södra området i början av året. När schaktning i tätorten har slutförts, kommer detta arbetslag att komplettera arbetet i området landsbygd öster.

Tidsangivelserna på när medlemmars arbete på den egna tomten ska vara genomfört har uppdaterats, klicka här för att se vad som gäller i området för din fastighet. Observera tidigarelagda datum i område söder, slang ska placeras vid tomtgräns senast 31 januari.

Utmärkning av ledningar

Vi vill igen påminna om att det är väldigt viktigt att ni märker ut var ni har egna ledningar i mark där entreprenörerna ska gräva, samt att ni undanröjer eventuella hinder såsom stängsel, djur mm. Detta måste göras innan grävlaget kommer, vänta inte tills de är på plats. Vi förstår att man av välvilja vill informera grävarna när de kommer om vad som finns i marken, men arbetet blir mycket effektivare och får bättre flyt om detta är förberett innan. Tvåveckorsplan över var schaktarbete kommer att pågå, publiceras varannan vecka under rubriken ”Vad är på gång?

Övergripande tidsplan hittar du när. 

Nästa inbetalning av del av insats

Vi kommer att skicka ut inbetalningsavier i början av januari för nästa insatsinbetalning. Även denna del är 6000 kr, samt ska man även betala medlemsavgiften för 2017, 100 kr. Inbetalningen ska göras senast 2017-02-28. En mindre slutreglering kommer att göras när hela nätet är färdigbyggt.

Inbjudan till informationsmöte

Den 23 januari bjuder vi in alla medlemmar till ett informationsmöte i Torestorps bygdegård kl 19.00. Vi har samlat våra entreprenörer och partners för att kunna ge komplett information om hela projektet och driftsättningen. Läs mer om kvällens innehåll och medverkande aktörer här.
Inbjudan skickas med post endast till dem som saknar mail. Alla som har uppgett mailadress får inbjudan via mail.

Vi i styrelsen önskar er ett riktigt gott nytt år och vill även passa på att tacka för alla uppmuntrande ord och den uppskattning ni visar oss och vårt arbete, det värmer!

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Arbete v 50- 51

De båda grävlagen är nu framme vid Solbergavägen respektive Kårte.

Under de kommande två veckorna slutförs grävningen som återstår i tätorten, dvs i princip Blomstervägen.

I område Landsbygd Öster fortsätter arbetet från Kårte och till jul har man troligen nått fram till omkring Backabo.

Exakt var grävning kommer att genomföras ser du på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna ledningar, som t ex sommarvatten, om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86 eller Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Tjänster i nätet och medlemsmöte

Nu har vi kommit så långt att vi kan börja se vilka tjänster vi kommer att ha åtkomst till via vårt fibernät.

Som vi har informerat om tidigare, är Zitius vår kommunikationsoperatör. Zitius har ett brett utbud av tjänsteleverantörer kopplade till sig, vilket ger goda förutsättningar för att alla medlemmars skilda behov av tjänster i nätet ska kunna uppfyllas. Medlemmar kan välja tjänster fritt ur det öppna nätet, eller välja att teckna sig för gruppanslutningsavtal, vilket ger ett mycket förmånligt pris på de samlade tjänsterna bredband, tv och telefoni. Styrelsen har valt att teckna gruppavtal med Telia, som vi ser som det mest fördelaktiga alternativet bland de olika tjänsteleverantörernas gruppanslutningsavtal.

Vi kommer att arrangera ett medlemsmöte den 23 januari, kl 19.00 i Torestorps bygdegård. Då medverkar samtliga entreprenörer och partners och det kommer att bli en informationsspäckad kväll, så boka in den kvällen i kalendern redan nu! Vi kommer att informera om allt som är värt att veta beträffande byggnation av nätet, tidsplan, arbete som åligger medlemmen, Zitius roll, tjänsteleverantörernas roll, utbud i nätet, hur det fungerar att teckna sig för tjänster i nätet och mycket mer…

qmarketVill du redan nu se vilket utbud som kommer att finnas i nätet, hittar du tjänsteutbudet i det öppna nätet på Zitius marknadsportal Qmarket här.
Observera att det går ännu inte att skriva in den egna adressen i adressfältet, utan du får navigera dig runt via menyn i det gröna fältet.

telia
Information om innehåll i Telias gruppanslutningsavtal för Torestorps Fibers medlemmar samt en del av Telias övriga tjänster, hittar du här.

Glöm inte att reservera den 23 januari i kalendern!
Inbjudan med mer information kommer att skickas till alla medlemmar.

Arbete v 48- 49

Även de nästkommande två veckorna kommer arbetet att fortsätta i tätorten, därefter bör det mesta vara klart. Det är främst området omkring Solbergavägen och Blomstervägen som återstår.

Schaktning har nu påbörjats i området landsbygd öster, dvs från samhället riktning Öxabäck. I dagsläget håller man på i Fåglabäck och kommer under de närmsta två veckorna att avancera mot Kårte.

Vi har nu fått förstärkning med fler maskiner. I tätorten finns det som tidigare en 5 tons och en 1 1/2 tons grävmaskin. På landsbygden har vi nu en 15 tons grävmaskin och en hjulgrävare på 15 ton.

Finns det någon i område landsbygd öster som ännu inte har anslutit sig, men vill göra det, måste det ske omgående. För sent inkomna anslutningar debiteras extra, beroende på vilket merarbete som tillkommer för anslutningen.

Du som är markägare i detta område, tänk på att:

 • se till att du har märka ut egna ledningar, som t ex sommarvatten om det förekommer i marken, innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade dragningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när grävlaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86 eller Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

 

Arbete v 46- 47

Även vecka 46 och 47 kommer grävarbete att pågå i samhället. Området omkring Solbergavägen, Åkullavägen och Blomstervägen är det som kvarstår. Två grävmaskiner, en fem tons och en en och en halv tons, finns för detta arbete.

Planen var att grävning i landsbygd öster, dvs från samhället mot Öxabäck,  skulle påbörjats vecka 45. Det kommer istället att påbörjas vecka 46. En större grävare är på väg för detta arbete.

Kartan över projekteringen är uppdaterad med vissa justeringar och nytillkomna fastigheter i området landsbygd öster. Du hittar kartan här.

Finns det någon i område landsbygd öster som ännu inte har anslutit sig, men vill göra det, måste det ske omgående. För sent inkomna anslutningar debiteras extra, beroende på vilket merarbete som tillkommer för anslutningen.

Du som är markägare i detta område, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna ledningar, som t ex sommarvatten om det förekommer i marken, innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan arbetslaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade dragningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när grävlaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86 eller Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Arbete v 44- 45

Grävarbetet i tätorten pågår även vecka 44.

Vecka 45 beräknas arbetet i område landsbygd öster starta, dvs området från tätorten mot Öxabäck. Arbetet påbörjas vid tätorten (omkring bygdegården) och fortsätter österut. I vilken takt arbetet fortskrider beror på ett antal olika faktorer, men troligtvis når man fram till omkring Kårte under veckan.

Finns det någon i område landsbygd öster som ännu inte har anslutit sig, men vill göra det, måste det ske omgående.

Du som är markägare i detta område, tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna andra ledningar, som t ex sommarvatten om det förekommer i marken, innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan arbetslaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade dragningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när grävlaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86.

Klart med kommunikationsoperatör

Upphandlingen av kommunikationsoperatör är nu slutförd och Torestorps Fiber har tecknat ett sjuårigt avtal med Zitius.

Zitius, som är en del av Telia/Skanova koncernen, har marknadens största utbud av tjänsteleverantörer, vilket ger goda förutsättningar för att medlemmarnas olika behov av tjänster ska kunna uppfyllas.  Nätet kommer att vara helt öppet, vilket innebär att medlemmarna fritt kan välja ur hela tjänsteutbudet. Torestorps Fiber kommer även att teckna ett gruppavtal med en av tjänsteleverantörerna för ett så kallat Triple Play abonnemang, där telefon, bredband och tv ingår. Med ett gruppavtal blir kostnaden förmånligare, men medlemmen avgör själv om man väljer gruppanslutning eller om man vill plocka delar fritt. Det kommer även att gå att välja gruppavtal med ytterligare tillägg. Vi återkommer med mer information om detta längre fram.

Du kan läsa mer om Zitius och tjänsteleverantörerna här.

zitius_logo

Arbete vecka 42-43

Från och med nu kommer vi att publicera information i tvåveckors etapper över var grävning kommer att ske de nästkommande två veckorna. Denna information kommer att finnas dels i bloggen ”Aktuellt”, dels under rubriken ”Vad är på gång?” i menyn. Detta för att alla ska vara bättre förberedda när grävlagen är på gång och att det inte ska finnas några oklarheter som gör att deras arbete riskerar att stanna upp och orsaka onödiga extrakostnader.

Vecka 42 och 43 grävs tätorten färdigt.

Tänk på att:

 • se till att du har märkt ut egna andra ledningar, som t ex sommarvatten om det förekommer i marken, innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan arbetslaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade dragningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när grävlaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Vad som händer närmast därefter:

Den 1 november måste alla i tätorten ha grävt ner slang på egen tomt ända fram till huset. Blåsning av fiber kommer att påbörjas i början av november i tätorten, därför måste all slang på alla tomter vara nedgrävd.

Från mitten av november kommer Bravidas tekniker att börja installera dosorna på utsida hus i tätorten. Det är en fördel om man då har gjort håltagningen i väggen, teknikerna sätter då dosan över hålet så att det täcks. Vi återkommer med mer information beträffande detta.

Vecka 44 påbörjas grävning i området öster (Från Torestorps samhälle mot Öxabäck). Mer information publiceras på hemsidan v 43.

Uppdaterade kartor kommer att publiceras så snart projektering har gjorts för tillkommande fastigheter. Tidsplan över hela projekttiden hittar du här.

Använder du Facebook, gå gärna med i gruppen Torestorps Fiber för att hålla dig uppdaterad på hur projektet fortskrider. Gå till Torestorps Fibers Facebook grupp här.

Kontakta styrelsen

Har du några frågor eller synpunkter, skicka ett mail till styrelsen@torestorpsfiber.se eller kontakta någon av oss i styrelsen, kontaktuppgifter hittar du här.