Tjänster i nätet och medlemsmöte

Nu har vi kommit så långt att vi kan börja se vilka tjänster vi kommer att ha åtkomst till via vårt fibernät.

Som vi har informerat om tidigare, är Zitius vår kommunikationsoperatör. Zitius har ett brett utbud av tjänsteleverantörer kopplade till sig, vilket ger goda förutsättningar för att alla medlemmars skilda behov av tjänster i nätet ska kunna uppfyllas. Medlemmar kan välja tjänster fritt ur det öppna nätet, eller välja att teckna sig för gruppanslutningsavtal, vilket ger ett mycket förmånligt pris på de samlade tjänsterna bredband, tv och telefoni. Styrelsen har valt att teckna gruppavtal med Telia, som vi ser som det mest fördelaktiga alternativet bland de olika tjänsteleverantörernas gruppanslutningsavtal.

Vi kommer att arrangera ett medlemsmöte den 23 januari, kl 19.00 i Torestorps bygdegård. Då medverkar samtliga entreprenörer och partners och det kommer att bli en informationsspäckad kväll, så boka in den kvällen i kalendern redan nu! Vi kommer att informera om allt som är värt att veta beträffande byggnation av nätet, tidsplan, arbete som åligger medlemmen, Zitius roll, tjänsteleverantörernas roll, utbud i nätet, hur det fungerar att teckna sig för tjänster i nätet och mycket mer…

qmarketVill du redan nu se vilket utbud som kommer att finnas i nätet, hittar du tjänsteutbudet i det öppna nätet på Zitius marknadsportal Qmarket här.
Observera att det går ännu inte att skriva in den egna adressen i adressfältet, utan du får navigera dig runt via menyn i det gröna fältet.

telia
Information om innehåll i Telias gruppanslutningsavtal för Torestorps Fibers medlemmar samt en del av Telias övriga tjänster, hittar du här.

Glöm inte att reservera den 23 januari i kalendern!
Inbjudan med mer information kommer att skickas till alla medlemmar.

Arbete v 48- 49

Även de nästkommande två veckorna kommer arbetet att fortsätta i tätorten, därefter bör det mesta vara klart. Det är främst området omkring Solbergavägen och Blomstervägen som återstår.

Schaktning har nu påbörjats i området landsbygd öster, dvs från samhället riktning Öxabäck. I dagsläget håller man på i Fåglabäck och kommer under de närmsta två veckorna att avancera mot Kårte.

Vi har nu fått förstärkning med fler maskiner. I tätorten finns det som tidigare en 5 tons och en 1 1/2 tons grävmaskin. På landsbygden har vi nu en 15 tons grävmaskin och en hjulgrävare på 15 ton.

Finns det någon i område landsbygd öster som ännu inte har anslutit sig, men vill göra det, måste det ske omgående. För sent inkomna anslutningar debiteras extra, beroende på vilket merarbete som tillkommer för anslutningen.

Du som är markägare i detta område, tänk på att:

 • se till att du ha märkt ut eventuellt dagvatten och egna ledningar som finns i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade dragningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när grävlaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86 eller Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

 

Arbete v 46- 47

Även vecka 46 och 47 kommer grävarbete att pågå i samhället. Området omkring Solbergavägen, Åkullavägen och Blomstervägen är det som kvarstår. Två grävmaskiner, en fem tons och en en och en halv tons, finns för detta arbete.

Planen var att grävning i landsbygd öster, dvs från samhället mot Öxabäck,  skulle påbörjats vecka 45. Det kommer istället att påbörjas vecka 46. En större grävare är på väg för detta arbete.

Kartan över projekteringen är uppdaterad med vissa justeringar och nytillkomna fastigheter i området landsbygd öster. Du hittar kartan här.

Finns det någon i område landsbygd öster som ännu inte har anslutit sig, men vill göra det, måste det ske omgående. För sent inkomna anslutningar debiteras extra, beroende på vilket merarbete som tillkommer för anslutningen.

Du som är markägare i detta område, tänk på att:

 • se till att du ha märkt ut eventuellt dagvatten och egna ledningar som finns i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade dragningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när grävlaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86 eller Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Arbete v 44- 45

Grävarbetet i tätorten pågår även vecka 44.

Vecka 45 beräknas arbetet i område landsbygd öster starta, dvs området från tätorten mot Öxabäck. Arbetet påbörjas vid tätorten (omkring bygdegården) och fortsätter österut. I vilken takt arbetet fortskrider beror på ett antal olika faktorer, men troligtvis når man fram till omkring Kårte under veckan.

Finns det någon i område landsbygd öster som ännu inte har anslutit sig, men vill göra det, måste det ske omgående.

Du som är markägare i detta område, tänk på att:

 • se till att du ha märkt ut eventuellt dagvatten och egna ledningar som finns i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade dragningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
 • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när grävlaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86.

Klart med kommunikationsoperatör

Upphandlingen av kommunikationsoperatör är nu slutförd och Torestorps Fiber har tecknat ett sjuårigt avtal med Zitius.

Zitius, som är en del av Telia/Skanova koncernen, har marknadens största utbud av tjänsteleverantörer, vilket ger goda förutsättningar för att medlemmarnas olika behov av tjänster ska kunna uppfyllas.  Nätet kommer att vara helt öppet, vilket innebär att medlemmarna fritt kan välja ur hela tjänsteutbudet. Torestorps Fiber kommer även att teckna ett gruppavtal med en av tjänsteleverantörerna för ett så kallat Triple Play abonnemang, där telefon, bredband och tv ingår. Med ett gruppavtal blir kostnaden förmånligare, men medlemmen avgör själv om man väljer gruppanslutning eller om man vill plocka delar fritt. Det kommer även att gå att välja gruppavtal med ytterligare tillägg. Vi återkommer med mer information om detta längre fram.

Du kan läsa mer om Zitius och tjänsteleverantörerna här.

zitius_logo

Arbete vecka 42-43

Från och med nu kommer vi att publicera information i tvåveckors etapper över var grävning kommer att ske de nästkommande två veckorna. Denna information kommer att finnas dels i bloggen ”Aktuellt”, dels under rubriken ”Vad är på gång?” i menyn. Detta för att alla ska vara bättre förberedda när grävlagen är på gång och att det inte ska finnas några oklarheter som gör att deras arbete riskerar att stanna upp och orsaka onödiga extrakostnader.

Vecka 42 och 43 grävs tätorten färdigt.

Tänk på att:

 • se till att du ha märkt ut eventuellt dagvatten och egna ledningar som finns i marken innan grävlaget kommer.
 • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
 • om det finns synpunkter på den planerade dragningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när grävlaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Vad som händer närmast därefter:

Den 1 november måste alla i tätorten ha grävt ner slang på egen tomt ända fram till huset. Blåsning av fiber kommer att påbörjas i början av november i tätorten, därför måste all slang på alla tomter vara nedgrävd.

Från mitten av november kommer Bravidas tekniker att börja installera dosorna på utsida hus i tätorten. Det är en fördel om man då har gjort håltagningen i väggen, teknikerna sätter då dosan över hålet så att det täcks. Vi återkommer med mer information beträffande detta.

Vecka 44 påbörjas grävning i området öster (Från Torestorps samhälle mot Öxabäck). Mer information publiceras på hemsidan v 43.

Uppdaterade kartor kommer att publiceras så snart projektering har gjorts för tillkommande fastigheter. Tidsplan över hela projekttiden hittar du här.

Använder du Facebook, gå gärna med i gruppen Torestorps Fiber för att hålla dig uppdaterad på hur projektet fortskrider. Gå till Torestorps Fibers Facebook grupp här.

Kontakta styrelsen

Har du några frågor eller synpunkter, skicka ett mail till styrelsen@torestorpsfiber.se eller kontakta någon av oss i styrelsen, kontaktuppgifter hittar du här.

Uppdatering aktuellt läge

Arbetet fortsätter nu med nya tag i Torestorps samhälle. 

Uppdaterat 2016-09-21
Ett nytt arbetslag från Jordells, med en minigrävare på 1,5 ton, kom till Torestorp i måndags (19 sept). De kontrollerar nu den schaktning som har genomförts och de brister som finns kommer att åtgärdas. I de tätbebyggda delarna kommer minigrävaren att användas. Torsdag den 22 sept kommer ytterligare ett arbetslag med en 5 tons grävmaskin. Område Tätort Väster, dvs väster om ån (mot Skenehållet) kommer först att göras klart och därefter fortsätter man med Tätort Öster, dvs öster om ån (mot Öxabäck/Älekulla). Ett tredje arbetslag utför för närvarande schaktning i utkanten av Torestorp och kommer därefter att fortsätta i området Tätort Väster.

Vad fastighetsägarna ska tänka på

För samtliga medlemmar i samhället gäller att slang för nedgrävning på egen tomt ska ha avhämtats och placerats vid tomtgräns, enligt kartorna som finns på hemsidan, så att grävarna kan skarva kundslangen när de passerar. Har man inte hämtat ut slang, ska det göras omgående. Kontakta Enar Larsson, tel 070 540 89 86, e-post enar@torestorpsfiber.se. Slangen måste inte vara nedgrävd på egen tomt, men ska finnas på plats vid tomtgräns. Se instruktioner här.

Tänk på att markera ut sommarvatten, egen eldragning i mark och avlägsna/markera begränsningskabeln för robotgräsklippare om det förekommer där entreprenörernas grävning kommer att ske.

Vi vill även igen påminna om att respektera arbetarnas säkerhetszon. Schaktningen är en arbetsplats där det pågår arbete med maskiner i rörelse, varför en säkerhetszon om 20 meter gäller för att olyckor ska undvikas.

Konsekvenser av det inträffade

Den sträcka där den numera avlägsnade underentreprenören har genomfört schaktning, är inte speciellt omfattande och att kontrollera och åtgärda bristerna kommer inte att påverka projektet något nämnvärt tidsmässigt. Det medför självklart inte heller några extra kostnader för fiberföreningen då åtgärderna går som garantiarbete. Våra entreprenörer Kewab AB och Jordells AB har tagit de inträffade händelserna på största allvar och säkerställer på alla sätt att entreprenaden kommer att utföras på absolut bästa sätt och med högsta kvalitet och har därmed styrelsens fulla förtroende.

Klargörande beträffande gräventreprenör

Som många säkert har uppmärksammat, har grävstarten varit något turbulent. För att ge en korrekt bild över vad som har inträffat kommer här ett klargörande från Torestorps Fibers styrelse.

Det företag som har utfört merparten av grävarbetet i samhället är en underentreprenör, Trix AB, som har tillkommit utan styrelsens vetskap. När vi uppmärksammade detta, tog vi omgående upp detta med vår huvudentreprenör Kewab och deras underentreprenör Jordells. Om en underentreprenör anlitas ska detta enligt vårt kontrakt ske i samråd med beställaren och godkännas av densamma. Väldigt snart kunde vi också konstatera att arbetet inte genomfördes fackmannamässigt och att det förekom många brister i utförandet. Styrelsen beslutade därför på styrelsemöte den 13 september att inte acceptera att Trix AB skulle fortsätta som underentreprenör i vårt projekt, vilket vi meddelade Kewab och Jordells på byggmötet den 14 september. Från och med den 15 september utför Trix AB inget mer arbete i Torestorp. Kontroll på utfört arbete kommer att utföras och de brister som föreligger kommer att åtgärdas som garantiarbete. Det innebär att hela eller delar av kanalisationen i tätorten kan komma att göras om.

Många boende i Torestorp lär ha noterat att polisbilar har cirkulerat i samhället de senaste dagarna. Exakt vad det handlar om har vi inte insyn i, mer än att det föreligger brottsmisstankar mot Trix AB.

Efter samtal med Jordells om det inträffade, står det klart att det här är en mycket exceptionell situation. Jordells efterforskningar beträffande Trix AB gav bilden av att det var ett seriöst företag, vilket senare visade sig inte vara fallet. Jordells och Kewab försäkrar att de kommer att göra allt för att det fortsatta arbetet ska bli exemplariskt utfört och beklagar djupt det inträffade. Jordells kommer att omdisponera sina egna resurser för att grävningen ska kunna genomföras på bästa sätt. Torestorps Fibers styrelse har därmed fullt förtroende för att de kommer att utföra sin entreprenad som avtalat och med ett gott resultat.

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Säkerhet, robotgräsklippare och överblivna schaktmassor

Några viktiga saker att tänka på nu när grävfasen har kört igång:

Säkerhet

Tänk på att schaktningen är en arbetsplats där det pågår arbete med maskiner i rörelse. Det innebär att det ska finnas en säkerhetszon på 20 meter omkring pågående arbete. Även om det är väldigt intressant att följa grävarnas arbete, tänk på att respektera denna säkerhetszon så att inga olyckor uppstår.

Robotgräsklippare, sommarvatten mm

Om entreprenörens grävning är planerad att gå genom trädgård, tänk på att ta t ex avlägsna begränsningskabeln för robotgräsklippare och markera ev kablar som finns i marken för att minimera risken för skador.

Finns det sommarvatten bland fastigheterna, ska även den markeras ut för att förhindra avgrävning.

Behöver du fyllnadsmaterial?

När grävning pågår, blir det en del schaktmassor kvar som behöver forslas bort. Är du intresserad av att ta emot schaktmassor, hör av dig till Enar, enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere kostnaderna för projektet, vilket gynnar alla medlemmar.

Grävningen är igång och dags att gräva på egen tomt

Nu i veckan påbörjades grävningen i Torestorps samhälle. Samhället kommer att grävas först, därefter blir det området österut.

2016-08-23_gravning

Därmed är det även dags för grävning på egen tomt, beroende på vilket området du bor i. Det finns nu utförliga instruktioner på hur den egna grävningen ska gå till samt tidsplan med datum att rätta sig efter beroende på var man bor. Informationen hittar du i menyn ”Instruktioner för grävning på egen tomt” eller så klickar du helt enkelt här.

Information om grävning på egen tomt mailades den 25:e och 26:e augusti till alla medlemmar som har uppgett sin mailadress till oss. Tyvärr saknar vi e-post adress till en del medlemmar, vissa går inte heller fram pga att medlemmen t ex har uppgett en jobbadress som inte längre är aktuell. Vi försöker få fram rätt adresser, men det besparar oss en hel del arbete om alla tänker på att uppdatera oss om förändringar. Har du inte fått mail från styrelsen@torestorpsfiber.se de senaste dagarna, maila din e-post adress till jan-ola@torestorpsfiber.se