Områdesombud

För att styrelsen ska kunna ha närmre kontakt med och kontroll över områdets olika delar, har områdesombud utsetts. Dessa fungerar som styrelsens förlängda arm och är bland annat behjälpliga med att få in avtal samt ha koll på om fastigheter byter ägare.

Områdesombuden är:

Hyltenäs – Janne Nolin
Kammarholmen, Sund – Marianne Karlsson
Tån, Hökaviken, Harsås, Törsvik – Göran Weiler
Ramsholmen, Sund (Örby) – Karin Magnusson
Bäckäng, Röllese, Strömmen – Sune Andersson
Varevik, Magerhult, Getabo – Mattias Andersson
Fönhult, Broken, Hultaberg – Pär Lunnefors
Sansered, Kårte, Hägnen – Monica Redlund
Skogsbygden – Johan Eliasson
Heden, Vik – Stig Karlsson
Byn – Nedre – Andreas Redlund
Byn – Övre – Martin Andersson