Kvällens agenda

  • Varför fibernätsutbyggnad? 
  • Förstudiens omfattning 
  • Geografisk omfattning, Grov nätplan
  • Utbud tjänsteleverantörer
  • Kostnader för projektet, estimerade kostnader för fastighetsanslutning
  • Frågestund 
  • Fortsättningen – bilda ekonomisk förening?
  • Konstituerande möte

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *