Styrelsen

Torestorps Fiber Ekonomisk Förening bildades oktober 2013. Vid årsmötet den 19 april 2017, samt vid efterföljande konstituerande möte, valdes styrelse enligt följande:

Gunilla Esbjörnsson
Ordförande
Skolbacken 12, Torestorp
tel: 0320- 558 66, 0735- 34 00 50
e-post: gunilla@torestorpsfiber.se

Enar Larsson
Vice ordförande
Skolbacken 16, Torestorp
tel: 070 540 89 86
e-post: enar@torestorpsfiber.se

Bengt-Olof Nilsson
Kassör
Hagsvägen 7, Torestorp
tel: 0320-55307
e-post: bengt-olof@torestorpsfiber.se

Johan Eliasson
Sekreterare
Skog, Torestorp
tel: 0733 49 01 31
e-post: johan.e@torestorpsfiber.se

Conny Ryndal
Ramsholmen Skogen 1, Örby
tel: 0320-48786, 0730-301106
e-post: conny@torestorpsfiber.se

Mattias Andersson
Hägghult, Torestorp
tel: 0734- 37 91 49
e-post: mattias@torestorpsfiber.se

Torbjörn Fridén
Hagalund 1, Torestorp
tel: 0320-55486, 0705-494983
e-post: torbjorn@torestorpsfiber.se

Suppleanter

Johan Christersson
Solbergavägen 8, Torestorp
tel: 070- 306 90 68
e-post: johan.c@torestorpsfiber.se

Tore Larsson
Sportvägen 1, Torestorp
tel: 070- 30 558 23
e-post: tore@torestorpsfiber.se

Övriga förtroendeposter

Revisorer

Kjell-Åke Andersson
Torestorp

Jan-Åke Sjökvist
Kinna

 

Valberedning

Göran Weiler
Tån, Torestorp
tel: 0320- 555 29, 070- 590 49 31
e-post: goran@torestorpsfiber.se

Anders Esbjörnsson
Skolbacken 12, Torestorp
tel: 0320- 558 66
e-post: anders@torestorpsfiber.se