Ägarbyte

Vid ägarbyte av fastighet är det viktigt att säljare och köpare tecknar ett överlåtelseavtal avseende andelen i Torestorps Fiber ekonomisk förening. Om inte detta görs står säljaren kvar som andelsägare i den ekonomiska föreningen, vilket bland annat innebär att man förblir betalningsskyldig för t ex byanätsavgift. Köparen innehar då inte heller någon andel i den ekonomiska föreningen. Tänk på att avtalen är juridiska handlingar och att det är viktigt för alla parter att detta hanteras korrekt.

Gör så här vid ägarbyte:

Skriv ut två ex av överlåtelseavtalet nedan, ett till vardera part (säljare och köpare). Fastighetens anslutningsavtal ska finnas som bilaga till överlåtelse avtalet. Skicka kopia på överlåtelseavtalet till Torestorps Fibers styrelse till adress nedan.

Den nya ägaren ska snarast skicka in ansökan om medlemsskap i Torestorps Fiber ekonomisk förening. Ansökan ska skickas till adress nedan.

Här hittar du överlåtelseavtalet.

Här hittar du ansökan om medlemsskap för ny medlem och befintlig fastighet.

Skicka handlingarna till:

Torestorps Fiber ekonomisk förening
c/o Mattias Andersson
Hägghult 2
511 93 Torestorp

När kompletta handlingar har inkommit till styrelsen, uppdateras fastighetsregister och medlemsregister med aktuella uppgifter. Först då kommer räkningar att skickas till den nya ägaren. Har inte kompletta uppgifter och avtal inkommit, kommer räkningar att skickas till den ägare som är registrerad på fastigheten enligt register.