Tidsplan områdesvis

Här hittar du kortfattad tidsplan områdesvis för när installation av mediaomvandlare kommer att ske, samt när driftsättning planeras i respektive område.

Nedan finns även tidigare kommunicerad tidsplan för när grävning, blåsning och installation av anslutningsdosa planerats för respektive område. Dessa datum är viktiga hållpunkter för att ni ska vara klara med arbetet på er fastighet när grävarna kommer, när fibern ska blåsas samt när anslutningsboxen ska monteras på fastigheten.

Områdestidsplan uppdaterad 2017-11-26.  

Tidsplan för installation av mediaomvandlare och driftsättning

 

Hur du vet vilket område din fastighet tillhör

På den här översiktskartan ser du vilket område din fastighet tillhör.

Arbete som medlemmen ska göra på egna fastigheten

Slang och sökband för nergrävning på egen tomt ska ha avhämtats och placerats vid tomtgräns senast det datum som framgår i kolumn ”Slang vid tomtgräns” för respektive område. Slangen måste inte ha grävts ned vid detta datum, men ska finnas på plats vid tomtgräns så att grävarna kan skarva den när de kommer. Kartor över fibernätets sträckning och hur/var fastigheterna ska anslutas hittar du här. 

Slang och sökband ska vara nedgrävd på egen tomt ända fram till huset senast det datum som framgår i kolumn ”Egen grävning klar” för respektive område. Kort efter detta datum kommer blåsning av fiber att göras. Om slangen inte är nedgrävd vid angiven tidpunkt, kommer aktuell medlem att debiteras den merkostnad det innebär att blåsning av fibern måste genomföras vid senare tillfälle. Medlemmar som har beställt grävning på egen tomt av Jordells berörs ej, då Jordells ansvarar för att arbetet görs i tid enligt deras arbetsplan. Läs här vad du ska tänka på vid grävning på egen tomt.

Det är en fördel om håltagning i vägg har gjorts när Bravidas tekniker installerar dosorna på utsidan av fastigheten, vilket sker med start vid datum i kolumn ”Håltagning i vägg klar”. Teknikerna sätter då dosan över hålet så att det täcks. Läs här vad du ska tänka på vid håltagning i vägg och placering av anslutningsdosa.

Tidigare kommunicerad tidsplan när arbete på egen tomt ska vara utfört

omradestidsplan_april