Köp av grävtjänst

Grävning på egen tomt ombesörjer medlemmen själv. Men det finns möjlighet att köpa grävtjänst för grävning på egen tomt av vår underentreprenör Jordells. Återställning som ingår i priset avser tilljämning/grovåterställning. För återställning av hårdgjort ytskikt så som exempelvis asfalt och plattor ansvarar Kund.

Fast pris på tomt upp till max 20 meter: 2000 kr exkl moms
Om tomten överstiger 20 meter tillkommer 75 kr/meter exkl moms

Kontakt: Joakim Johansson, e-post: jocke@jordells.se, tel 070 305 45 23