Frågor och svar

Har du frågor om fiber? Då kan denna sida vara bra för dig. Här hittar svar och förklaringar på de vanligaste frågorna. Om du inte hittar svar på din fråga, maila kontakt@torestorpsfiber.se så tar vi reda på svaret och publicerar på sidan.  

Frågor efter driftsättning

– Varför får jag inte så hög hastighet via wifi som jag tycker att jag borde ha?
Svar: Vilken hastighet man får ut via wifi, beror på en rad olika faktorer, som t ex routerns placering, hinder mellan router och enhet, enhetens ålder och prestanda, störningar från andra trådlösa nätverk mm. Här hittar du en checklista på vilka åtgärder du kan vidta för att få ut mesta möjliga hastighet ur ditt trådlösa nätverk. Det finns fler åtgärder som kan göras, kontakta din tjänsteleverantör för ytterligare hjälp och felsökning.

– Vart vänder jag mig om något inte fungerar som det ska?
Svar: Du ska alltid vända dig till din tjänsteleverantör om något krånglar. De felsöker, ligger inte felet hos dem, lämnar de ärendet vidare till kommunikationsoperatören Zitius. Skulle felet ligga i det passiva nätet, går ärendet till styrelsen och Bravida som vi har serviceavtal med. Men medlem ska alltså alltid vända sig till sin tjänsteleverantör för felanmälan.

Frågor och svar om erbjudandet gruppanslutning Telia samt tjänster i det öppna nätet, Zmarket

– Ska man säga upp sina befintliga tjänster man har hos Telia? 
Svar: Nej, du ska inte säga upp några av Telias tjänster. Vid aktivering av tjänsterna i fibernätet följer telefonnr med. Övriga tjänster stängs av utan uppsägningstid.

– När ska man säga upp befintliga avtal för t ex TV?
Svar: Vår rekommendation är att vänta med att säga upp befintliga abonnemang tills dina tjänster i nätet är igång och allt fungerar. Driftsättning av nätet är satt till maj för tätorten och september för landsbygden, men mycket kan hända och det kan alltid bli visst strul hos enskilda abonnenter innan allt är helt klart.

– Måste man nyttja alla tjänster i gruppavtalet?
Svar: Nej, det måste man inte, men alla tjänster måste aktiveras. Priset blir alltid detsamma.

– Hur gör man för att uppgradera sitt gruppavtal, med t ex större kanalpaket eller högre hastighet på bredbandet?
Svar: När nätet är driftsatt och tjänsterna har aktiverats, kan man välja att lägga till ytterligare tjänster. Medlemmen måste har registrerats och aktiverats hos Telia för att man ska få de rabatterade erbjudandena. Beställer man dem innan aktivering, finns det inget konto kopplat hos Telia och då går man miste om rabatten.

– Hur fungerar gruppavtal och övriga tjänster vid hyresfastigheter?
Svar: Om fastighetsägaren vill kunna erbjuda sin hyresgäst gruppanslutningen, ska den tecknas av fastighetsägaren. Därefter registrerar sig hyresgästen gentemot Telia för att få sitt egna tel nr inom gruppavtalet. Hyresgästen kan även göra tillval och uppgradering av tjänsterna. Gruppavtalet är alltid knutet till fastigheten och hyresgästen kan därför inte ta med sig detta abonnemang vid eventuell flytt.
Om fastighetsägaren inte tecknar gruppavtal, väljer hyresgästen själv tjänster ur det öppna nätet på Zmarket (men kan alltså då inte välja gruppavtalet).

– Hur fungerar abonnemangen vid flytt?
Svar: Gruppavtalet är knutet till fastigheten och kan därför inte flyttas. Tjänsterna inom det öppna nätet, dvs Zmarket, går att flytta. Om man flyttar till en fastighet där dessa tjänster kan erbjudas i det aktuella nätet, flyttas de enkelt vidare. Om tjänsterna inte finns tillgängliga i det nät som den nya fastigheten är ansluten till, löses ev bindningstid upp och abonnemanget kan avslutas eller ersättas av andra tjänster.

– Kan man ha flera telefonnr/abonnemang i samma anslutning?
Svar: Nej, det kan man inte.

– Kan man välja gruppanslutning vid ett senare tillfälle, om man t ex har bindningstid på nuvarande TV-abonnemang, ?
Svar: Ja. En gång per år kan en uppsamling på tillkommande medlemmar göras som vill ha grupperbjudandet. Erbjudandet är samma, förutom att kostnad för tv-box och router tillkommer. Brytpunkt för bindningstid är samma för alla medlemmar. Möjlighet till efteranslutning av gruppavtal har ändrats sedan informationsmötet i januari.

– Om man vill ha en inspelningsbar TV box istället för den som ingår i paketet, tar man det med Telia eller ska det gå via föreningen?
Svar: Extra ellar andra TV boxar beställs hos Telia. Den inspelningsbara TV box som presenterades vid informationsmötet har utgått och ersatts med en inspelningsbar box som kopplas till den TV box som ingår i paketet. Priset är ordinarie, ej reducerat för medlemmar.

– Kan man pausa gruppanslutningen eller betalar man alltid för 12 månader om året?
Svar: Man kan inte pausa sin gruppanslutning.

– Är det någon uppsägningstid på gruppavtalet, eller upphör det automatiskt efter 60 månader?
Svar: Har inte avtalet sagts upp senast sex månader före den initiala avtalsperiodens slut, förlängs det automatiskt att gälla ytterligare 1 år. Därefter förlängs avtalet årsvis med iaktagande av 6 månaders uppsägningstid.

– Hur fungerar det med korttidsabonnemang?
Svar: Telia har ingen bindningstid på de olika tjänsterna, förutom gruppavtalet, se ovan. Alla Telias tjänster har en månads uppsägning, så den kortaste tidsperioden man kan kan teckna en tjänst är alltså 1 månad. Startavgiften är 250 kr. Observera att detta gäller Telia. För info om vad som gäller hos övriga tjänsteleverantörer, se Zmarket.

– Finns det pensionärsrabatt?
Man kan välja till prisavtal plus om man är över 60 år, då ringer man lite billigare. Se nedan:

Telia60plus

Frågor och svar från informationsmötet den 23 januari 2017

– Varför behövs ett så stort hål som 20 mm genom vägg?
”-Patchkabeln som skall gå där med tillhörande fasta kontakter är så pass stor”

– Är det en dosa både på insidan och utsidan?
”- Ja. Anslutningsbox på utsida hus och mediaomvandlare på insida hus”

– Vem bekostar lagning om en skogsmaskin kör sönder en kabel?
”- I grunden är det fiberföreningen som står för det, men markägaren ska iakta försiktighet vid brukning vid förlagd kanalisation. Exakt vad som gäller finns reglerat i markupplåtelseavtalet”

– Måste slangen vara nedgrävd hela vägen på egen tomt eller kan jag välja att t.ex. lägga den under min altan
”- Det är ok att dra slangen på egen tomt under t.ex. altanen sista biten. Tänka dock på att inte lägga den i skarpa böjar.

– Kan man få hjälp med att hitta/märka ut kablar/ledningar på egen tomt?
”- Jordells har utrustning och kan hjälpa till med detta.

– Ett stort problem kan vara att plöjning vid kanalisation förstör dräneringar vid åkrar och det märks först senare!?
”- Vi bör inte plöja på dessa ställen alls och entreprenören stå för att iordningställa om så sker. Det är viktigt att markägaren i förväg talar om om det finns dränering i planerat schaktområde.”

– Kan man fortsätta använda befintlig router?
”- Ja, men beroende på vilken typ av router det är. Betänk bara att din nuvarande router kanske inte kan förmedla den snabba hastigheten som din fiberanslutning kommer ha.”

– Startavgifter vid tecknande av avtal mot tjänsteleverantörer?
”- Det är olika för olika leverantörer, se respektive tjänstelverantör”

– Kan man använda sig av de gamla telejacken I huset?
”- Ja, men det krävs en specialkabel kopplat till första jacket om alla uttag ska fungera som innan.”

– Finns det nån begränsning på längd för kabeln till min tv-box/TV?
”- Nej, inte som begränsar dragning I ett enskilt hus.”

– Telia tillhanda håller en trådlös funktion till överföring av TV signal, blir bilden sämre av den?
”Nej”

– Varför behöver tv:n kopplas till routern och inte direkt mediaomvandlaren i Telias fall?
”- Det är så Telia har valt att programera/sätta upp sitt system bl.a. för att lättare hjälpa kund vid felsökning”

– Vad händer efter 5 år när gruppavtalet löper ut?
”- Fiberföreningen får göra en ny upphandling/avtal med en tjänsteleverantör.

 

Frågor och svar från informationsmötet den 12 april 2016

Kommer ni att samkanalisera med Vattenfall?
Svar: Ja vi samförlägger alla sträckor där det är relevant.

Hur stort är bidraget?
Svar: 40% av totalkostnaden för byggnationen på landsbygden.

Bestäms KO av föreningen?
Svar: Kommunikationsoperatör upphandlas enligt principerna för LOU. Anbuden poängsätts och viktas enligt en urvalsmodell som styrelsen bestämt vid anbudsförfrågan. Det anbud som erhåller högst poäng blir vinnande anbudsgivare.

Kommer man få erbjudande hem från tjänsteleverantörer?
Svar: Exakt hur detta ser ut beror på vilken KO som vinner upphandlingen, mer information kommer.

När är upphandlingen av KO färdig?
Svar: Vi planerar att publicera anbudsförfrågan under våren, utvärdera inkomna anbud under sommaren och ha utsett vinnande anbudsgivare till hösten.

Hur många KO finns det?
Svar: Många

Kostar KO något?
Svar: Det kommer att framgå när upphandlingen genomförs.

Hjälper någon till med grävning den sista biten på tomten?
Svar: Man kan själv anlita hjälp och stå för kostnaden, entreprenören kan troligtvis vara behjälplig. Mer information om ev möjligheter att köpa grävhjälp kommer senare.

Ingår kostnaden för att få in fibern ända genom väggen i huset?
Svar: Nej, det ombesörjer fastighetsägaren själv.

Avgör KO vilket modem som skall användas?
Svar: Ja

Går anslutningsboxen på fasaden att flytta?
Svar: Nej, men den går att lossa försiktigt vid t.ex. renoveringsarbeten.

Kan man själv påverka var på tomten fibern skall gå?
Svar: Ja, du bestämmer var fibern ska ansluta till huset och gräver själv där det passar. Tänk på att gräva så rakt som möjligt, inga tvära svängar.

Kommer det en karta med anslutningspunkter för fastigheterna?
Svar: Ja, kartan över projekteringen kommer att publiceras på hemsidan.

Hur lång tid tar det efter det att slangen är framme vid tomtgräns tills blåsningen sker?
Svar: Det beror på var fastigheten är belägen. Grävningen kommer att delas upp områdesvis, därför kan det komma att variera från fall till fall.

Lägger man ner slangen på tomten själv?
Svar: Ja.

Måste man ha jordade uttag?
Svar: Det kommer troligtvis inte att behövas.

Om vi startar nu, hur lång tid tar det tills det är färdigt?
Svar: Det beror på tillgängliga resurser, men ca ett år.

När sker driftsättning?
Svar: När fibern är blåst, svetsad och uppmätt samt KO är klar. Tidsplanen kommer att publiceras på hemsidan när den är spikad.

Finns information på engelska?
Svar: Nej. Vi har tittat på det men det är ett omfattande arbete och vi har inte haft möjlighet att prioritera det.

Går hemsidan att översätta?
Svar: Ja det finns en översättningsfunktion med hjälp av Google Translate.

Vad finns det för tidsplan för de olika områdena?
Svar: Den är inte klar ännu, det beror på när grävstart blir. Vi återkommer så snart vi vet och kommunicerar ut det allt eftersom.

Måste man ansluta sig till tjänsteutbudet direkt?
Svar: Nej man kan låta lådan på fasaden sitta och vänta med att ansluta sig.

Var får man tag på slang?
Svar: Den tillhandahålls av Bravida. Vi kommer att informera om var, hur och när slang kan avhämtas.

Vilken är den högsta hastigheten i fibern?
Svar: I princip är hastigheten i fibern oändlig. Det som avgör hastigheten är ändanslutningen, vanligtvis med max 1gb (1000 mb).

Kan det krångla?
Svar: Fibern i sig krånglar inte så länge ingen gräver av den men, elektroniken kan krångla.

Hur djupt skall jag gräva på tomten?
Svar: 30 cm ungefär.

Gräver ni djupare i terräng?
Svar: Ja, 55 cm i dike och 70 cm i åkermark.

Om bidragsbeslutet dröjer, vad händer då?
Svar: Eftersom vi har en fullpoängsansökan, kan vi vara säkra på att få bidrag inom en inte alltför lång framtid. Om beslutet skulle dra ut på tiden, kan vi finansiera grävning med eget kapital, sannolikt så lång fram så det räcker tills dessa att vi har erhållit ett bidragsbeslut. Därefter har vi möjlighet att låna pengar i Mjöbäcks Sparbank i och med det lånelöfte vi har hos banken. Marks kommun kan stå som borgenär för fiberföreningar som behöver låna pengar, förutsatt att ett bidragsbeslut finns. På så sätt har vi finansieringen tryggad tills dess att bidrag kan betalas ut.

Hur många av bidragsansökningarna har full poäng?
Svar: Det är oklart, men en siffra som har figurerat är att det rör sig om ett 20-tal. 16 fiberföreningar har beviljats bidrag.

 

Frågor som framkom på informations- årsmötet den 21 april 2015

Gällande artikel i Land som säger att nätet kan säljas efter fem år. Vad händer i vår förening efter fem år?
Svar: Föreningen har i dagsläget inga planer på att sälja nätet utan ser att föreningen kommer att driva nätet i egen regi.

Vilken dimension på slang ska användas när man gräver sträckan på egna tomten?
Svar: 16 mm slang

Vad beräknar man att tomtgränsen är?
Svar: Tomtgräns anses vara ca 25 m från huset. Normalt så är det där trädgården slutar.

Ingår grävning på egen tomt i anslutningsavtalet?
Svar: Nej, grävning på egen tomt ombesörjer ägaren själv.

Vad händer om bidraget inte beviljas i september?
Svar: Då får vi vänta tills nästa bidragsomgång genomförs. Det är i dagsläget inte uttalat när det blir. Vi ser det dock som osannolikt att vi inte skulle komma med i den första beslutsomgången.

Hur djupt ska man gräva på den egna tomten?
Svar: Det är upp till var och en men ca 50 cm är att rekommendera beroende på terräng.

Kan man ha vilken tjänsteleverantör som helst?
Svar: Man kan välja mellan de tjänsteleverantörer som den valda kommunikationsoperatören har avtal med.

Hur många tjänste/kommunikationsoperatörer finns det att välja mellan?
Svar: Det finns väldigt många tjänsteleverantörer och även många kommunikationsoperatörer. Befintliga leverantörer av bredband är möjliga leverantörer. Vem som kan väljas är beroende av kommunikationsoperatör.

Får kommunikationsoperatörer buda sig in på nätet? 
Svar: Ja, kommunikationsoperatör ska upphandlas. Alla kommunikationsoperatörer som är intresserade av att belysa nätet, ska ges möjlighet att buda.

Kommer Telia att vara en möjlig leverantör?
Svar: Ja det är mycket troligt att de kommer att finnas med i som tjänsteleverantör. Många kommunikationsoperatörer har med dem som tjänsteleverantör i sitt utbud.

Kommer det att bli dyrare med fiber? 
Svar: Nej, i och med att man samlar telefoni, bredband och TV hos samma tjänsteleverantör, blir månadskostnaden lägre än när man som nu betalar dessa delar var för sig.

Kommer alla fastigheter att vara ansluta tredje kvartalet 2016? 
Svar: Ja, förutsatt att tidsplanen håller kommer alla som har lämnat in anslutningsavtal och betalat insats inom utsatt tid att vara anslutna vid denna tid. Dock är det viktigt att anslutningsavtalet lämnas in i tid.

Stämmer det att man får sämre TV-bild än med Fiber? 
Svar: Nej, bildkvalitén blir bättre med fiber än med t ex parabol.  Dock beror det på vad tjänsteleverantörerna har för utbud i t ex HD kvalitet. När fibertekniken var förhållandevis ny, kunde HD utbudet vara ganska begränsat hos tjänsteleverantörerna. Nu erbjuder de flesta ett omfattande utbud i HD kvalitet och utbudet förändras även snabbt över tid.

Är Varbergs Energi en tänkbar tjänsteleverantör?
Svar: Det kan de mycket väl vara.

Nätavgift vad är det?
Svar: Det är den kostnad som behövs för att täcka löpande underhåll av nätet. Det finns olika modeller på hur denna avgift tas in. Det handlar oftast om en blygsam summa, men det är svårt att ge något exakt svar förrän vi närmar oss arbetet med val av kommunikationsoperatör.

Hur ska en jordbruksfastighet fyllas i anslutningsavtalet? Som åretrunt boende eller som företag?
Svar: Det beror på hur ägaren/företagaren väljer att redovisa. Ska insatsen tas upp som avdragsgill i företaget, ska man kunna bevisa att anslutningen nyttjas för företagets/jordbrukets räkning.

Vem gör inkoppling av fibern i fastigheterna?
Svar: Det kan styrelsen inte besvara idag men mest troligt kommunikationsoperatören.

När bestäms val av tjänsteleverantör?
Svar: Först ska kommunikationsoperatör upphandlas. I denna upphandling kommer kommunikationsoperatörerna att redovisa vilka tjänsteleverantörer de tillhandahåller.

Hur kommer fibern fram till byn?
Svar: Torestorp är lyckligt lottade och har redan fiber i byn. Marks kommun har dragit fram fiber till byn och denna får föreningen dra nytta av i sitt projekt.

Kommer kommunen att ta ut någon avgift för att kunna nyttja deras befintliga fiberkablage?
Svar: Någon form av ersättning är det tal om men finns inget skrivet i dagsläget.

Om man väljer att inte ansluta sin fastighet nu och sedan säljer fastigheten och den nya ägaren vill ansluta fastigheten, vad händer då?
Svar: Den nya ägaren får betala en betydligt högre kostnad än nu i och med att man går miste om bidragsdelen och det är väsentligt dyrare att gräva till en fastighet än till många samtidigt. Man brukar räkna med att kostnaden blir det dubbla mot vad det kostar att ansluta sig från start.

Hur mycket kommer själva installationen i fastigheten att kosta? 
Svar: Vad grävning på egen tomt kan kosta om man väljer att köpa in den tjänsten, kan vi inte svara på. Anslutningslådan som sätts på huset ingår i avtalet med kommunikationsoperatören.

Vilket utbud av TV-kanaler kan vi få via fibernätet?
Svar: Vilket kanalutbud som vi kan få via fibernätet beror på vem som blir kommunikationsoperatör och vilka tjänsteleverantörer de har kopplade till sig. Detta kommer att upphandlas. Här hittar du en redogörelse för hur det fungerar och exempel på möjligt utbud.

 

Tidigare frågor

Varför fibernät?

Svar: Det gamla kopparbaserade nätet som idag används för bredband, telefoni och i vissa fall TV är föråldrat och kan inte leverera de hastigheter som dagens och framtidens konsumenter kräver. Samhället, våra behov och beteenden förändras, vilket ställer högre krav på uppkopplingskapaciteten.

Idag använder vi internet på andra sätt än vi gjorde för bara några år sedan. Tidigare handlade det mest om att söka information på internet. Idag konsumerar vi digitala media och underhållning i mycket högre utsträckning, som musik, tv, videoklipp och olika videotjänster, vi använder sociala nätverk i en allt större omfattning. Vi har även vant oss vid att sköta många ärenden via webben såsom myndighetskontakter; vi deklarerar, hanterar våra försäkringskasseärenden, gör bankärenden mm. Den tekniska utvecklingen håller ett högt tempo. Nya tjänster som förutsätter hög kapacitet kommer hela tiden att fortsätta att utvecklas, därför kommer inte det befintliga nätets kapacitet att räcka till i framtiden.

För att alla ska ha samma möjligheter till god uppkoppling, oavsett man bor på landet eller i storstan, behövs därför en riksomfattande bredbandsutbyggnad. Fiber har då ansetts vara den mest framtidssäkra lösningen.

 

Kommer inte 4G nätet att lösa kraven på fullgod uppkopplingskapacitet?

Svar: Nej. De mobila näten byggs visserligen hela tiden ut, och 4G kommer att klara av mer datatrafik än tidigare nät. Men de mobila näten kan ändå aldrig bli mer än ett komplement till fast uppkoppling. Varför? Ju högre kapacitet ett mobilnät har, ju kortare räckvidd har det. Således krävs det enormt många master för att uppnå fullgod geografisk täckning. Även om det på en karta ser ut som att det är god täckning, finns alltså många ”hål” i nätet. Dessutom delar användarna på varje masts kapacitet, vilket innebär att kapaciteten ändå inte kommer att räcka till när vi utnyttjar och belastar mobilnätet i allt högre utsträckning.

Ytterligare förklaring om varför mobilnätet inte är hållbar som en primär uppkopplingsmöjlighet hittar du här.

 

Varför lägga en massa pengar på en fibernätsanslutning?

Svar: En fibernätsutbyggnad är förvisso inte gratis. Men genom att samla telefon, internettuppkoppling och tv hos en tjänsteleverantör, sparar man åtskilliga kronor varje år. Alltså blir det på sikt en kostnadsbesparing.

Dessutom kommer fastigheter med fibernätsanslutning att få ett högre attraktionsvärde än fastigheter utan fibernätsanslutning vid en framtida försäljning. Den som i framtiden köper ett hus utan fibernätsanslutning, kommer sannolikt att få betala betydligt mer för att ansluta sig i efterhand. Alltså blir fastigheter med fibernätsanslutning mer attraktiva för köparen.

 

Hur vet man att det i framtiden inte kommer något ännu snabbare och bättre än fiber?

Svar: Fibertekniken bygger på ljus och ljuset är det snabbaste vi idag känner till. Fiberkabeln har långt mycket större kapacitet än vad vi behöver idag – det är därför den kallas för den mest framtidssäkra tekniken. Idag pratar man om att fibernät ger en kapacitet på upp till 100 Mbit/sek, men i praktiken har fiberkabeln en i näst intill obegränsad kapacitet. Allt eftersom kapacitetskraven stiger, så kan man alltså öka kapaciteten. Det som kommer att behöva bytas är den elektronik som finns i kopplingspunkter ovan mark. Detta gör fibernätet till en långsiktig och hållbar lösning.

 

Hur kommer fibernätet till Torestorp?

Svar: En stamledning finns framdragen till Torestorps samhälle och de kommunala inrättningarna. Stamledningen kommer från Horred och löper längs med vattenledningen.  Vid de kommunala inrättningarna finns accesspunkter, från vilka man kan koppla på accessnät, dvs det nät som som den lokala fiberföreningen skapar. Accessnätet binder samman alla fastigheter som väljer att ansluta sig till fibernätet. Marks kommun ansvarar för att en utbyggnad av stamnätet sker. Detta görs i samverkan med de lokala fiberföreningarna. En utbyggnad av stamledningen är inplanerad till Älekulla.

 

Vad kostar det att ansluta sig till fibernätet? 

Svar: Vad kostnaden blir per ansluten medlem, går inte att säga förrän man vet hur många som ansluter sig till fibernätet. Kostnaderna för fibernätet fördelas jämnt på alla anslutna medlemmar, så ju fler som ansluter sig, ju lägre blir kostnaden per fastighet. Nu finns fibernät utbyggt på ganska många orter och vanligtvis hamnar slutsumman på mellan 15-25 000 kr per fastighet. Det är viktigt att se denna kostnad som en investering som betalar sig på bara några år, eftersom kostnaderna på uppkoppling, telefoni och tv blir betydligt lägre än befintliga kostnaderna då man har olika tjänsteleverantörer.

 

Vilka tjänster kan jag få efter anslutning till fibernätet?

Svar: Det dyker upp fler och fler alternativ bland tjänsteleverantörerna nu eftersom det är en växande marknad. Det man främst talar om är Tripleplay, vilket innebär att man har internet, tv och telefoni samlat hos en tjänsteleverantör. Det är även vanligt att man kan välja att ha bara tex internet och tv, men det beror på vilken typ av avtal fiberföreningen tecknar med kommunikationsoperatören och tjänsteleverantören.

Tjänsteleverantören är den aktör som erbjuder utbudet av telefoni, internet och TV i din fiberkabel, tex Telia.

Kommunikationsoperatör är den aktör som belyser fiberkabeln och alltså möjliggör att det går att sända tjänster i fiberkabeln.

 

Kan jag välja vilken tjänsteleverantör jag vill?

Svar: Vilka tjänsteleverantörer fibernätets kunder kan välja bland beror på hur fiberföreningen väljer att teckna avtal för kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör. Tecknas avtal direkt med tjänsteleverantören är endast den operatörens tjänster tillgängliga. Har föreningen däremot tecknat avtal med en kommunikationsoperatör kan medlemmarna välja fritt. Detta alternativ, vilket benämns öppet nät, är det som oftast förespråkas, då man eftersträvar att fiberföreningens medlemmar ska själva kunna välja vilken tjänsteleverantör man vill nyttja och det därmed blir fri konkurrens bland tjänsteleverantörerna.