Marks kommuns bredbandsstrategi

Marks kommun har tagit fram en bredbandsstrategi som beskriver kommunens ambition och inriktning för bredbandsutbyggnaden i Mark de närmsta åren.

Några punkter ur Marks kommuns bredbandsstrategi:

  • Marks kommun skall följa de direktiv som är satta av regeringen och Västra Götalands Regionen gällande bredband. Kommunen skall ha en högre ambitionsnivå när det gäller bredbandsutbyggnad än de nationellt ställda målen. Målet är att kunna erbjuda en högre hastighet med symmetrisk kommunikation.
  • Bredband skall betraktas som en viktig del av kommunens infrastruktur och behandlas på samma sätt som annan infrastruktur i kommunen.
  • Marks kommun prioriterar i första hand utbyggnaden av fiber i kommunen med hjälp av fiberföreningar. Kommunen skall stimulera bildandet av fiberföreningar i hela kommunen.