Årsmöte och infomöte 2016

Den 12 april genomfördes informations- och årsmöte i Torestorps bygdegård. Torestorps Fibers styrelse redogjorde tillsammans med representanter från våra entreprenörer Kewab och Bravida om fiberprojektet. Efter informationsmötet genomförs årsmötet.

Kallelsen till mötet samt dagordning för årsmötet kan du läsa här.

Summering av informationsmötet hittar du här.

Frågor och svar som uppkom på informationsmötet.

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelsen 2015

Resultatrapport 2015.

Balansrapport 2015.

Revisionsberättelsen 2015.

Inbetalning av nästa insatsdel samt medlemsavgift

I och med att vi närmar oss grävstart är det dags för nästa inbetalning av insatsen. Senast den 31 maj ska nästa insatsdel om 6000 kr samt medlemsavgift för 2016, 100 kr, totalt 6100 kr, betalas in till bankgiro nr 230-2271. Inbetalningsavi bifogas.

OBS! Tänk på att ange fastighetsbeteckning på din inbetalning!