Årsstämma 2022

Torestorps Fibers årsstämma hålls den 19:e maj 2022. I år genomförs årsstämman på plats i bygdegården, vilket känns väldigt bra, efter två år av alternativ form på grund av pandemin.

Tid: 19:e maj 2022 kl 19.00
Plats: Torestorps Bygdegård, Öxabäcksvägen 25.

Årsmöteshandlingar:

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse

 

Utlämning av hårdvara för Telia gruppavtal

Direkt efter årsstämman kommer hårdvara att delas ut till alla medlemmar som har valt att ansluta sig till det nya gruppavtalet som vi har tecknat med Telia. I gruppavtalet ingår hårdvara (sensor och gateway) för smarta hem. Nytillkomna anslutningar till gruppavtalet erhåller även router och TV box. Därmed är det viktigt att alla som har anslutit sig till Telia gruppavtal kommer till årsstämman.

Alla medlemmar i Torestorps Fiber hälsas varmt välkomna!