Informationsmöte 23 januari 2017

Vi välkomnar alla medlemmar till informationsmöte måndag den 23 januari kl 19.00 i Torestorps bygdegård. Våra entreprenörer och partners medverkar och det kommer att bli en informationsspäckad kväll och möjlighet att få svar på de frågor ni kan tänkas ha.

Summering av mötet hittar du här

Delar av kvällens innehåll

– Upphandling av kommunikationsoperatör
– Tidsplan områdesvis, medlemmens arbete på egna fastigheten
– Hantering av sena anslutningar
– Kostnader, nästa insatsinbetalning

Gunilla Esbjörnsson, Torestorps Fiber

– Utfört, pågående och kvarvarande schaktarbeten, blåsning
– Resurser och arbetslag
– Tidsplanen och vad som kan påverka den
– Vad markägare ska tänka på inför grävning
– Möjlighet att köpa grävtjänst för grävning på egen tomt

Tony Haraldsson, Kewab
Joakim Haag, Jordells

– Bravidas roll och åtaganden
– Anslutning och installation av utrustning i fastigheten, vem gör vad
– Att tänka på vid placering av utrustning i fastighet

Per Andersson, Bravida

– Zitius roll och åtaganden som kommunikationsoperatör
– Qmarket – tjänsteleverantörerna och deras utbud
– Hur man tecknar sig för tjänster
– Installation – vad gör Zitius, vad gör medlemmen
– Rekommendationer beträffande kopplingar i huset

Patrik Rhodén, Zitius

– Telias gruppanslutningsavtal samt tilläggstjänster
– Telias övriga tjänster
– Hur medlemmar tecknar sig för gruppanslutningsavtalet
– Överflyttning av befintliga tjänster

Pernilla Lasu, Telia

Välkomna!