Nytt gruppavtal med Telia

Torestorps Fiber har ingått förnyat gruppanslutningsavtal med Telia.

Alla medlemmar i Torestorps Fiber har erbjudits att ansluta sig till det nya gruppavtalet. Preliminär startdatum för tjänster enligt det nya avtalet är juni 2022.

Valet av Telia som tjänsteleverantör för gruppavtal gjordes baserat på den undersökning styrelsen genomföde bland medlemmarna hösten 2021 samt efterforskning på marknaden vilka relevanta alternativ som finns.

Omfattning av gruppavtalet

  • Bredband 250/250 mBit/sek
  • TV & Streaming paket Lagom med Telia play och filmbutik
  • Telia bredbandstelefoni
  • Smarta hem inklusive hårdvara: Gateway, brand/rök/temp sensor, vattenläckage sensor.

Fastigheter som ej tidigare har varit anslutna till gruppavtalet erhåller dessutom:

  • Trådlös router
  • TV-box

Hårdvara hos medlemmar som är anslutna till tidigare gruppavtal kan komma att uppgraderas inom avtalsperioden.

Villkor

Bindningstid 5 år. Avtalstiden gäller fem år från det att Telia börjar leverera tjänster enligt det nya avtalet. Preliminär tidpunkt för leverans av tjänster juni 2022. Avtalsperioden sträcker sig därmed fram till juni 2027.

Det finns möjlighet att utöka tjänster med t ex högre hastighet eller ytterligare TV kanaler eller play tjänster. Detta tecknar medlemmen direkt med Telia.

Pris

325 kr/månad. Faktureras av Torestorps Fiber

Eventuella tilläggstjänster som medlemmen själv har valt att teckna, faktureras av Telia.

Efteranslutning

Efteranslutning av fastigheter till gruppavtalet kan ske en gång per år. Samma slutdatum för samtliga fastigheter gäller, oavsett när man ansluter sig till gruppavtalet.

Om du äger en fastighet som du vill ansluta till gruppavtalet, maila styrelsen@torestorpsfiber.se och ange ägare och fastighetsbeteckning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *