Styrelsen

Torestorps Fiber Ekonomisk Förening bildades oktober 2013. Vid årsmötet den 19 april 2018 valdes årets styrelse, vilken konstituerades enligt nedan.

Gunilla Esbjörnsson
Ordförande
Skolbacken 12, Torestorp
tel: 0320- 558 66, 0735- 34 00 50
e-post: gunilla@torestorpsfiber.se

Enar Larsson
Vice ordförande
Skolbacken 16, Torestorp
tel: 070 540 89 86
e-post: enar@torestorpsfiber.se

Bengt-Olof Nilsson
Kassör
Hagsvägen 7, Torestorp
tel: 0320-55307
e-post: bengt-olof@torestorpsfiber.se

Johan Eliasson
Sekreterare
Skog, Torestorp
tel: 0733 49 01 31
e-post: johan.e@torestorpsfiber.se

Torbjörn Fridén
Hagalund 1, Torestorp
tel: 0320-55486, 0705-494983
e-post: torbjorn@torestorpsfiber.se

Suppleanter

Johan Christersson
Solbergavägen 8, Torestorp
tel: 070- 306 90 68
e-post: johan.c@torestorpsfiber.se

Mattias Andersson
Hägghult, Torestorp
tel: 0734- 37 91 49
e-post: mattias@torestorpsfiber.se

Övriga förtroendeposter

Revisorer

Kjell-Åke Andersson
Torestorp

Jan-Åke Sjökvist
Kinna

 

Valberedning

Karin Magnusson
Sund, Nässelberga
tel: 070-564 87 33
e-post: karin@torestorpsfiber.se

Christer Lobäcken
Fåglabäck
tel: 070-274 70 98
e-post: christer@torestorpsfiber.se