Att tänka på vid placering av anslutningsdosa och mediaomvandlare samt håltagning i vägg

Anslutningsdosan på utsidan av huset

Anslutningsdosan skall placeras så att slang och kabelskydd kan monteras lodrätt utan hinder av ventiler, fönster eller annat och på en höjd så att den inte täcks av snö eller stillastående vatten. Anslutningsdosan placeras på c:a 0,5-1,5 m höjd. Anslutningsdosa, kabelskydd och söktråd monteras av Bravidas tekniker vid installationen.

Håltagning i vägg

Fastighetsägaren gör själv håltagning i vägg. Borra hål genom väggen inifrån och något snett neråt. Hålet ska vara 20 mm och ett rör, t ex VP rör, dras genom väggen. Genom röret kommer en patchkabel att dras, vilken förbinder anslutningsdosan på utsidan med mediaomvandlaren på insidan. Röret behöver ha denna dimension för att patchkabelns kontakter utan problem ska kunna föras igenom röret. Anslutningsboxen är 18 x 13 cm, 4 cm tjock.

Det är en fördel om man har gjort håltagningen innan Bravidas tekniker kommer för att installera anslutningsdosan. Dosan kan då täcka hålet på utsidan av väggen. Se tidsplan områdesvis när installation är planerad.

Här finns ytterligare instruktion från Bravida om hur du går till väga med håltagning och installation av patchkabel.

Mediaomvandlare

Mediaomvandlaren kan placeras direkt vid håltagningen på insidan eller en bit ifrån. Den ska placeras i ett tempererat utrymme, ej på vind eller i krypgrund och det behöver finnas ett eluttag i anslutning. En patchkabel förbinder anslutningsboxen och mediaomvandlaren. Patchkabeln finns i olika längder, från 1,5 m upp till 10 m. Kommunikationsopratören Zitius installerar mediaomvandlaren. Mediaomvandlaren är 14,2 x 16,3 cm, 4 cm tjock.

Köp av tjänst håltagning i vägg

Om du inte vill göra håltagning i vägg själv kan elinstallatör eller snickare utföra detta. Nedan några tips på företag i Torestorp som kan utföra detta. Beställning och betalning sker mellan medlem och företag, detta ligger utanför styrelsens arbetsområde.

Stigs installationer i Torestorp AB
e-post: stigsinstalltioner@telia.com tel nr: 070- 620 78 65

Svansjö El AB
e-post: svansjoel@telia.com tel nr:070- 657 55 65

Torestorp kakel och bygg
e-post: svane.hill@hotmail.com tel nr: 070- 305 58 23

Finns det fler företagare som kan genomföra detta arbete och vill vara med på listan, så maila styrelsen@torestorpsfiber.se, så lägger vi till info och kontaktuppgifter.