Personuppgiftspolicy

I och med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som infördes den 25 maj 2018, ställs nu högre krav vid hantering och lagring av personuppgifter. Torestorps Fibers styrelse har upprättat en personuppgiftspolicy som beskriver vilka uppgifter som samlas in, i vilka ändamål de används, rättslig grund behandling av personuppgifterna samt på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter. Du hittar vår personuppgiftspolicy här.