Du som fortfarande tvekar…

Du som tycker att din uppkoppling är tillräckligt bra eller förlitar dig till mobilnätets utbyggnad

Idag kanske uppkopplingskapaciteten i din fastighet är tillräcklig för dina behov. Men den snabba tekniska utvecklingen samt utvecklingen av nya tjänster, kommer att kräva allt högre uppkopplingskapacitet och då kommer dagens uppkopplingsmöjligheter inte att vara tillräckliga. När det mobila nätet belastas i allt högre utsträckning, kommer inte heller detta att vara räcka till för att täcka alla användares behov.

Ytterligare förklaring om varför mobilnätet inte är hållbar som en primär uppkopplingsmöjlighet hittar du här.

Du som inte använder internet i någon större utsträckning eller inte är i behov av ett stort kanalutbud på TV i HD kvalitet

Alla nyttjar idag inte de tekniska möjligheter som finns och kommer kanske inte heller att göra det. Men den dag huset ska säljas eller kanske tas över av barn eller barnbarn, kommer det att vara mycket betydelsefullt att fastigheten är ansluten till fibernätet. Det blir stora kostnader för den nya ägaren att ansluta sig till fibernätet efter att nätet är färdigbyggt, eftersom man då går miste om de statliga bidragen och det blir väsentligt dyrare att dra fram fiber till en enskild fastighet. Således blir fastigheter med fiberanslutning mer attraktiva och lättsålda på fastighetsmarknaden än de utan anslutning. Dessutom utvecklas hela tiden ny teknik som tex trygghetslarm, vilket i framtiden kommer att hanteras via bredbandsanslutning och då krävs säker och bra teknik så som fiber.

Du som äger ett fritidshus

Du kanske tycker att anslutning till fibernät är onödiga kostnader att lägga på ett hus du endast använder delar av året? Tänk då på att den dag fastigheten ska säljas, kommer det att vara betydelsefullt att fastigheten är fibernätsansluten. Morgondagens fastighetsköpare kommer att ställa högre krav på fullgod fast uppkoppling, således blir dessa hus mer lättsålda. Kostnaden för en fibernätsanslutning bör därför ses som en investering i fastigheten, precis som t ex ett byte av värmesystem eller tak. Fördelar med fibernät för fritidshus, vilket ju även gäller åretruntbostäder, är att funktioner som t. ex. inbrottslarm smidigt kan styras via bredbandsuppkoppling så som fiber.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *