Varför Fiber?

En sammanfattning som svarar på frågorna varför man ska ansluta sig till fibernätet.

Varför byggs fibernät?

Svar: Det gamla kopparbaserade nätet som idag används för bredband, telefoni och i vissa fall TV är föråldrat och kan inte leverera de hastigheter som dagens och framtidens konsumenter kräver. Samhället, våra behov och beteenden förändras, vilket ställer högre krav på uppkopplingskapaciteten.

Idag använder vi internet på andra sätt än vi gjorde för bara några år sedan. Tidigare handlade det mest om att söka information på internet. Idag konsumerar vi digitala media och underhållning i mycket högre utsträckning, som musiktjänster, tv, videoklipp och olika streamingtjänster, vi använder sociala nätverk i en allt större omfattning. Vi har även vant oss vid att sköta många ärenden via webben såsom myndighetskontakter; vi deklarerar, hanterar våra försäkringskasseärenden, gör bankärenden mm. Den tekniska utvecklingen håller ett högt tempo. Nya tjänster som förutsätter hög kapacitet kommer hela tiden att fortsätta att utvecklas, därför kommer inte det befintliga nätets kapacitet att räcka till i framtiden.

För att alla ska ha samma möjligheter till god uppkoppling, oavsett man bor på landet eller i storstan, behövs därför en riksomfattande bredbandsutbyggnad. Fiber har då ansetts vara den mest framtidssäkra lösningen.

 

Kommer inte 4G nätet att lösa kraven på fullgod uppkopplingskapacitet?

Svar: Nej. De mobila näten byggs visserligen hela tiden ut, och 4G kommer att klara av mer datatrafik än tidigare nät. Men de mobila näten kan ändå aldrig bli mer än ett komplement till fast uppkoppling. Varför? Ju högre kapacitet ett mobilnät har, ju kortare räckvidd har det. Således krävs det enormt många master för att uppnå fullgod geografisk täckning. Även om det på en karta ser ut som att det är god täckning, finns alltså många ”hål” i nätet. Dessutom delar användarna på varje masts kapacitet, vilket innebär att kapaciteten ändå inte kommer att räcka till när vi utnyttjar och belastar mobilnätet i allt högre utsträckning.

Ytterligare förklaring om varför mobilnätet inte är hållbar som en primär uppkopplingsmöjlighet hittar du här.

 

Varför lägga en massa pengar på en fibernätsanslutning?

Svar: En fibernätsutbyggnad är förvisso inte gratis. Men genom att samla telefon, internettuppkoppling och tv hos en tjänsteleverantör, sparar man åtskilliga kronor varje år. Alltså blir det på sikt en kostnadsbesparing.

Dessutom kommer fastigheter med fibernätsanslutning att få ett högre attraktionsvärde än fastigheter utan fibernätsanslutning vid en framtida försäljning. Den som i framtiden köper ett hus utan fibernätsanslutning, kommer att få betala betydligt mer för att ansluta sig i efterhand. Alltså blir fastigheter med fibernätsanslutning mer attraktiva för köparen och får ett högre värde.

 

Hur vet man att det i framtiden inte kommer något ännu snabbare och bättre än fiber?

Svar: Fibertekniken bygger på ljus och ljuset är det snabbaste vi idag känner till. Fiberkabeln har långt mycket större kapacitet än vad vi behöver idag – det är därför den kallas för den mest framtidssäkra tekniken. Idag pratar man om att fibernät ger en kapacitet på upp till 100 Mbit/sek, men i praktiken har fiberkabeln en i näst intill obegränsad kapacitet. Allt eftersom kapacitetskraven stiger, så kan man alltså öka kapaciteten. Det som kommer att behöva bytas är den elektronik som finns i kopplingspunkter ovan mark. Detta gör fibernätet till en långsiktig och hållbar lösning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *