Instruktioner för grävning på egen tomt

Det är fastighetsägarens ansvar att förlägga fiberslang från avlämningspunkten vid tomtgränsen in till den egna fastigheten. Det är viktigt att nedanstående instruktioner följs. Detta för att uppfylla kraven enligt ”Robusta nät och noder”, vilket säkerställer hög kvalitet av nätet och dessutom är ett av villkoren för att erhålla bidrag.

Det finns möjlighet att köpa grävtjänst av vår entreprenör Jordells, läs mer här.

På utsidan av huset och monteras anslutningsdosan av Bravidas tekniker. På insidan installeras mediaomvandlaren som förbinds med anslutningsdosan med en patchkabel genom håltagning i väggen . Tänk på att dosan ska placeras så att det inte blir några problem att ta hål i husväggen, tex att det inte är våtutrymmen på insidan. Läs mer här om vad du ska tänka på vid placering av anslutningsdosan på utsidan av fastigheten samt mediaomvandlaren på insidan.

Förläggning av slang – gör så här:

1) Mät upp hur mycket slang och sökband som behövs. Mät sträckan från tomtgräns till den plats på huset där du planerar att dra in fibern. Framme vid huset ska du lägga till såpass mycket att slangen räcker upp till platsen för anslutningsdosan samt ytterligare någon meter. Vid tomtgränsen lägger du till några meter så att skarvning mot matarslangen ska kunna göras.

2) Slang och sökband (samma längd som slangen) hämtas efter kontakt med Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se eller tel 070 540 89 86.

Grävning på egen tomt3) Att tänka på vid grävning: Slangen ska ligga på minst 30 cm djup, den ska ligga så rakt och stäckt som möjligt för att underlätta blåsning av fibern. Inga vassa eller stenar får trycka mot slangen. Slangen får inte ha några kraftiga böjar. Mjuka böjar är ok, men som princip så ska du inte göra kraftigare svängar än att slangen med lätthet går att böja. Slangen ska ligga i en mjuk böj vid husgrunden och komma upp alldeles inpå husväggen. Sökbandet ska läggas 5-10 cm ovanför slangen. Sökbandet är viktigt bl a för att möjliggöra felsökning. Låt slang och sökband sticka upp i vardera ände med samma längd som slangen.

4) Rulla ihop de uppstickande slangändarna, vik den i båda ändar och tejpa den så att det inte kommer in vatten eller smuts. Detta är viktigt för att det inte ska bli problem vid blåsningen.

Var ansluts din fastighet mot fibernätet?

Titta på kartan över nät och fastigheter för att få reda på var på din tomt anslutning till fibernätet kommer att ske, Kartan hittar du här.

Kartor för tätorten hittar du även här:
Tätort Väster
Tätort Öster
Tätort Solbergavägen och Blomstervägen

Kartorna uppdateras löpande.

Tidsplan

För att veta när du måste vara klar med arbetet på egen tomt, se denna tidsplan för respektive område.