Felsökning och support

Om du upplever att något inte fungerar som det ska, följer du instruktionerna på denna sida för att få felen åtgärdade.

Torestorps Fiber ekonomisk förening äger och förvaltar fibernätet och har tecknat avtal med kommunikationsoperatören Telia (tidigare namn Zitius) för de aktiva delarna i nätet.

Torestorps Fibers medlemmar har haft möjlighet att antingen ansluta sig till gruppavtalet som fiberföreningen har tecknat med Telia, eller välja valfri tjänsteleverantör från Zitius utbud på portalen Zmarket

Felsökning och felanmälan

Innan du felanmäler

  1. Börja alltid med att starta om all hårdvara. Stäng av TV, TV-box, datorer, router och mediaomvandlare (enheten där fibern kommer in i fastigheten).
  2. Låt dem vara avstängda i minst 30 sekunder innan du startar om all hårdvara igen.
  3. Kvarstår felet, kontakta din tjänsteleverantör. Det är alltid till din tjänsteleverantör du vänder dig för att felanmäla.

På Zitius driftinformationssida kan du få information om planerade arbeten som påverkar nätet samt eventuella pågående driftstörningar. Det kan vara bra att kika på deras driftinfo innan du felanmäler för att få reda på om det finns ett fel som påverkar hela nätet. Här hittar du Zitius driftinformation.

Felanmälan och hantering

Felanmälan görs alltid till din tjänsteleverantör, dvs det företag som du köper dina tjänster från, som t ex Telia, ComHem, Bahnhof eller någon av de andra leverantörerna inom Zitius tjänsteleverantörsutbud.

Du som är ansluten till gruppavtalet som Torestorps Fiber har tecknat med Telia, kontaktar Telias supportavdelning, tel nr 020- 20 20 70. På det här numret är de specialiserade på gruppavtal, till skillnad från det allmäna supportnumret 90200.

Tjänsteleverantören ska alltid kunna hjälpa dig vidare. Har tjänsteleverantören säkerställt att felet inte ligger hos kunden och inte heller hos tjänsteleverantören, gör de en felanmälan till kommunikationsoperatören, dvs Zitius.

Kommunikationsoperatören Zitius åtgärder fel i det aktiva nätet. Om de i sin felsökning upptäcker att det handlar om ett fel i det passiva nätet, t ex brott på fibern, anmäler de detta till Torestorps Fiber. Torestorps Fiber har tecknat serviceavtal med Bravida som på uppdrag av föreningen felsöker och åtgärdar fel i fibernätet.

Om du upplever att du inte har önskvärd hastighet i ditt trådlösa nätverk

Hastigheten i det trådlösa nätverket påverkas av en mängd olika faktorer. Tycker du att du har för låg hastighet via wifi, finns det ett antal saker du kan göra för att förbättra förutsättningarna. Läs mer i den här guiden om vad som påverkar hastigheten i ditt trådlösa nätverk och vad du kan göra för att förbättra.