Årsmöte och infomöte 2017

Den 19 april har Torestorps Fiber informations- och årsmöte.

Plats: Torestorps bygdegård, Öxabäcksvägen 25, Torestorp
Tid: 19 april kl 19.00

Styrelsen informerar om aktuellt läge i projektet och avslutar informationsdelen med frågestund. Efter informationsmötet följer årsmötet.

Kallelse till årsmötet skickas via mail till alla medlemmar som har uppgett e-postadress, övriga får kallelse via vanlig post.

Här finns en rapport från informationsmötet.

Protokoll årsmötet

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse 2016

Resultatrapport 2016

Balansrapport 2016

Revisionsberättelse 2016

Välkomna!