Bakgrunden till varför fiber är framtidsalternativet

Anledningen till att det satsas så stort på fiberteknik är framför allt ett snabbt ökat behov av högre kapacitet för data och mobiltrafik. Idag finns det i princip två alternativ. Dels ADSL-teknik via det vanliga telenätet och dels de mobila näten. ADSL-tekniken har gett oss en någorlunda god kapacitet för framförallt internettjänster. Problemet är att kapaciteten varierar med teleledningens kvalitet, samt att den avtar med avståndet till telestationen. Ett problem som blir extra tydligt på landsbygden. Ytterligare en viktig faktor i sammanhanget är att många telestationer på landsbygden monteras ned för att ersättas av mobilt nät. De mobila näten byggs hela tiden ut, men har stora problem med att hålla jämn takt med de ökande behoven av förhöjd kapacitet. Det nya 4G nätet har dessutom kortare räckvidd, så det krävs enormt många master för att uppnå fullgod täckning överallt. Även om det på en karta ser ut som att det är god täckning, finns alltså många ”hål” i nätet.

När hushållens och företagens behov av god kapacitet på uppkoppling ökar, klarar de befintliga alternativen helt enkelt inte av detta. Redan idag strömmar stora mängder data oavbrutet genom de befintliga näten. Vi blir allt flitigare användare av smarta telefoner med större användningsområden, surfplattor, datorer (ofta flera i varje hushåll), vi laddar ner eller streamar filmer mm. För detta och mer därtill, kommer dagens kapacitet inte att räcka till.

fiberkablarFiberteknik har då kommit att bli den bästa lösningen. När ADSL har en maxkapacitet på 8 Mbit/sekund, klarar fiberteknik 100 Mbit/sekund. Dessutom avlastar fibernäten mobilnäten, då sannolikt de flesta kommer att välja att ansluta sina mobiler, surfplattor och datorer till fibernätverket istället för mobilnätet.