Länksamling med läsvärda artiklar

Debatt i riksdagen om hur de nya bidragsreglerna slår mot mindre tätorter

Byar med upp till 200 invånare och med mindre än 200 meter mellan fastigheterna räknas som tätort och är enligt de nya bidragsreglerna därmed inte berättigade till bredbandsstöd. I dessa byar är det tänkt att kommersiella aktörer ska stå för fibernätsutbyggnaden, vilket har väckt starka reaktioner runtom i landet, eftersom det inte är ekonomiskt hållbart för någon kommersiell aktör och därmed inte heller lär bli verklighet. Om detta har det debatterats i riksdagen

Läs mer här DT, 23 juni 2015

 

”Bättre liv på landsbygden med fibernät”

En studie som Linköpings universitet och Linköpings kommun har gjort, visar att en majoritet av de svarande ansåg att vardagslivet förbättrats i och med möjligheten till bredbandsuppkoppling. Framtidstron ökar och det har blivit lättare att driva företag på landsbygden.

Läs artikeln här SVT Nyheter Öst 22 juni 2015

Även tidningen Corren skriver om studien den 24 juni 2015, läs den här.

 

”Våga knäcka nätkoden”

På nätet bokar vi resor, läser tidningen, betalar våra räkningar och korresponderar med olika myndigheter och företag. Eller så använder vi det för att hålla kontakt med nära och kära, skicka bilder eller bara prata. Listan kan göras lång. Men Ungefär 1,2 miljoner människor i Sverige står i dag utanför internet. Av dem är de flesta över 65 år och oftast är det tekniken och kostnaderna som avskräcker. Men nyttan med nätet överväger ofta svårigheterna.
Läs artikeln här.

 

”Det är aldrig för sent att lära sig”

Seniornet är en ideell utbildningsorganisation där äldre som kan mer lär äldre som kan mindre. LilliAnn Källermark, ordförande i Seniornet berättar: En dam gick Seniornets datakurs för att kunna hålla kontakten med sina barn som bodde i olika världsdelar. Damen hamnade några år senare på ett ålderdomshem.

–Där tyckte de att hon inte behövde ha sin dator inkopplad. ”Det är ju nu jag verkligen behöver den” sa hon när hon bad mig att komma dit för att övertyga personalen. Innan hon dog, 95 år gammal, hade hon instruerat alla de andra boende i hur man använder en dator.

Läs artikeln här

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *