Driftinfo

Om tjänsterna i nätet inte fungerar fullgott, vänder du dig till din tjänsteleverantör för felsökning. Du kan även hitta information om pågående driftstörningar i  Zitius driftinformation via denna länk.