Fakturering av byanätsavgift och gruppavtal

Vi har fått en del frågor även denna gång när vi har skickat ut fakturor för byanätsavgift och gruppavtal. Här kommer därför ett förtydligande så alla ska kunna veta hur allt förhåller sig.

Vi har från första driftsättningstillfället (juni 2017) fram tills nu haft fem driftsättningsetapper. Därmed blir det olika starttider för när varje medlem ska börja betala byanätsavgift och gruppavtal. När vi får den samlade fakturan från Telia innehåller den således olika betalningsperioder för olika etapper, både bakåt och framåt i tid. När vi erhåller Telias faktura, fakturerar vi alla berörda medlemmar sin del. Vid samma tillfälle fakturerar vi även byanätsavgiften för samma period. Det gäller även medlemmar som endast betalar byanätsavgift. För att vi ska kunna få in medlemmarnas inbetalningar i tid inför betalning av Telias faktura, kan det ibland bli kortare betalningstid än önskvärt.

Aktuell fakturering har den här gången skett via e-post till de e-post adresser medlemmarna har uppgett. Om e-post adress saknas skickas faktura via post. Vi har även inkluderat medlemsavgiften för 2018 i innevarande faktura.

När nu alla etapper är driftsatta kommer faktureringen att bli något mer lätthanterlig för styrelsens del, då samtliga medlemmar med gruppavtalet kommer att ha samma betalningsperiod och faktureringen kommer att kunna ske mer regelbundet. Telia har rätt att fakturera Torestorps Fiber i förskott, vilket innebär att medlemmarna också kommer att faktureras i förskott så att likviditeten kan upprätthållas.

Så länge vi i styrelsen hanterar faktureringen kommer fakturering till medlemmarna att ske med samma periodisering som Telias fakturering till fiberföreningen (sannolikt kvartalsvis). Eftersom det är ett omfattande arbete att hantera faktureringen har vi inga möjligheter att tillgodose enskilda medlemmars önskemål om månadsvis fakturering eller olika betalningssätt. I det fall faktureringen kan komma att läggas ut externt alternativt kan automatiseras, kan andra betalningsalternativ eller annan betalningsfrekvens bli möjlig.

Skulle din faktura innehålla felaktigheter, kontakta vår kassör, e-post bengt-olof@torestorpsfiber.se. Vid övriga frågor beträffande fakturering eller andra frågor, kontakta styrelsen@torestorpsfiber.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *