Information beträffande hantering av sten

Vi har nu schaktat ca en tredjedel av fibernätets sträckning på landsbygden och arbetet har både flutit på bra och i vissa fall inneburit svårare arbete. 

20161213_sten_webbDet som orsakar mer arbete än beräknat och därmed innebär att schaktningen inte alltid går lika fort fram som planerat, är den väldigt rikliga förekomsten av sten. Att det finns gott om sten i våra trakter är ju kanske inte någon överraskning, men att det skulle vara sådana enorma mängder var inte riktigt väntat. Det innebär också att vi har fått högre kostnader än beräknat för förläggning av slang i skyddsslang, vilket är nödvändigt för att vi ska bibehålla hög och långsiktig kvalitet på nätet, samt för bortforsling av storsten.

I och med att vi har kommit såpass långt i projektet, kan vi nu med större säkerhet beräkna totalkostnaden för hela fibernätet. De kostnader vi har som är relaterade till sten och berg är omfattande. För att medlemmarnas insatser ska nyttjas på bästa sätt, beslutade styrelsen på byggmöte 2017-03-29 därför att pausa arbetet med att forsla bort storsten. Det innebär att sten kommer tills vidare att ligga kvar längs schakterna för att forslas bort vid ett senare tillfälle. Ingen sten ska dock lämnas på sådant sätt att det orsakar oacceptabla störningar för markägare.

Vi är medvetna om att det  inte är optimalt att lämna kvar stenmassorna, om än tillfälligt, och att det kan komma att se stökigt ut, men i nuläget är det en nödvändig lösning. Finns det frågor eller synpunkter på detta, hör ni av er till styrelsen, kontaktuppgifter se nedan. Vi ber er att inte belasta Jordells arbetslag med frågor eller synpunkter, de arbetar enligt styrelsens beslut, utan ni kontaktar i så fall styrelsen.

Mer information om detta och mycket mer blir det på informations- och årsmötet den 19 april.

Kontakt för frågor eller synpunkter:
Gunilla Esbjörnsson, ordf, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735- 34 00 50
Enar Larsson, vice ordf, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson, ordf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *