Arbete v 44- 45

Grävarbetet i tätorten pågår även vecka 44.

Vecka 45 beräknas arbetet i område landsbygd öster starta, dvs området från tätorten mot Öxabäck. Arbetet påbörjas vid tätorten (omkring bygdegården) och fortsätter österut. I vilken takt arbetet fortskrider beror på ett antal olika faktorer, men troligtvis når man fram till omkring Kårte under veckan.

Finns det någon i område landsbygd öster som ännu inte har anslutit sig, men vill göra det, måste det ske omgående.

Du som är markägare i detta område, tänk på att:

  • se till att du har märkt ut egna andra ledningar, som t ex sommarvatten om det förekommer i marken, innan grävlaget kommer.
  • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan arbetslaget kommer.
  • om det finns synpunkter på den planerade dragningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
  • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när grävlaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86.

En tanke kring ”Arbete v 44- 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *