Arbete v 46- 47

Även vecka 46 och 47 kommer grävarbete att pågå i samhället. Området omkring Solbergavägen, Åkullavägen och Blomstervägen är det som kvarstår. Två grävmaskiner, en fem tons och en en och en halv tons, finns för detta arbete.

Planen var att grävning i landsbygd öster, dvs från samhället mot Öxabäck,  skulle påbörjats vecka 45. Det kommer istället att påbörjas vecka 46. En större grävare är på väg för detta arbete.

Kartan över projekteringen är uppdaterad med vissa justeringar och nytillkomna fastigheter i området landsbygd öster. Du hittar kartan här.

Finns det någon i område landsbygd öster som ännu inte har anslutit sig, men vill göra det, måste det ske omgående. För sent inkomna anslutningar debiteras extra, beroende på vilket merarbete som tillkommer för anslutningen.

Du som är markägare i detta område, tänk på att:

  • se till att du har märkt ut egna ledningar, som t ex sommarvatten om det förekommer i marken, innan grävlaget kommer.
  • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan arbetslaget kommer.
  • om det finns synpunkter på den planerade dragningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
  • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när grävlaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86 eller Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *