Beslut om fibernätsutbyggnaden är nu taget

Bygdegården var fullsatt till sista plats denna onsdagskväll, den 9 april. Ca 140 personer hade tagit sig till stormötet, vilket var helt fantastiskt! Huvudsyftet med kvällens möte var att medlemmarna skulle fatta beslut om huruvida fibernätsutbyggnaden ska genomföras och då till det maxtak för insatsen som styrelsen presenterat.

Torestorps Fiber Stormöte 9 april

Efter att alla hälsats välkomna och styrelsen presenterat sig, bjöd kvällen på information och genomgångar innan det var dags att fatta det avgörande beslutet.

Information från Mjöbäcks Sparbank

Kvällens agenda inleddes med att Sandra Bengtsson, Mjöbäcks Sparbank, presenterade banken och deras erbjudanden till fiberföreningen och dess medlemmar. Förutom att fiberföreningen beviljas fördelaktiga lån hos banken, har även fiberföreningens medlemmar möjlighet att ta blancolån till förmånlig ränta och utan uppläggningskostnader. Banken stöttar även fiberföreningen genom att bidra med 300 kr till föreningen för varje medlem som bokar in ett möte för ekonomisk rådgivning hos Mjöbäcks Sparbank.

Vill du boka in ett möte hos Mjöbäcks Sparbank skriver du ut blanketten på denna länk och tar med till banken vid mötestillfället.

Styrelsen informerar och inspirerar

Kvällen fortsatte sedan med att fiberföreningens ordförande, Gunilla Esbjörnsson, redogjorde för varför en fibernätsutbyggnad är nödvändig och anledningarna till att varken kopparnätet eller mobilnätet kommer att kunna täcka våra framtida uppkopplingsbehov. Åhörarna fick även en del smakprov på vilken ny teknik vi kan förvänta oss i framtiden och som idag bara ligger i sin linda. Vidare redogjordes för medlemsläget, fiberföreningar omkring oss, tidsplan, kostnader och en hel del annat.

Här följer en summering av delar av presentationen:

Mer bidragspengar till fiberföreningarna

Den 27 mars beslutade regeringen att avsätta 3,25 miljarder kr för att stötta fibernätsutbyggand på landsbygden i den nya programperioden (2014-2020) vilket är betydligt mer än vad som avsattes under förra programperioden. Dessa pengar kanaliseras via länsstyrelserna, där fiberföreningarna söker bidrag för sin fibernätsutbyggnad. Regelverket för bidragshanteringen är ännu inte satt, därför kommer bidrag att kunna sökas först tidigast i september.

Fiberföreningar omkring oss

I hela landet slutfördes 800 fibernät under föregående programperiod (2007-2013). 18 fiberföreningar är nu igång i Mark, vilket innebär att det i stort sett hela kommunen pågår en febril aktivitet i fibernätsutbyggnaden. Föreningarna har kommit olika långt och längst har Fotskäls Fiber kommit som nu har sitt nät i drift.

Torestorps Fibers medlemmar

Vi har nu 319 medlemmar som tillsammans har anmält 342 fastigheter, vilket motsvarar 60% av det totala antalet fastigheter i upptagningsområdet (Torestorps socken inklusive Hyltenäs, Ramsholmen och Sund i Örby, med undantag av området omkring Hemmingstorp, Rökås och Abborrhult). Andelen anslutna fastigheter är generellt hög, men bland fritidshusägarna är det inte fullt så vanligt att man har valt att bli medlem. Här på hemsidan finns en karta med alla anmälda fastigheter markerade, se kartan här.

Tidsplan

Vidare redogjordes för det arbete som hittills har genomförts och hur tidsplanen framöver ser ut. Tidsplanen finns i menyn under rubrik ”projektet” eller så klickar du här.

Det som kan påverka projektets tidsplan är om bidragsansökningsprocessen hos länsstyrelsen försenas. Tidigast i september kommer ansökan för bidrag att öppnas. Innan ansökan har gjorts och beslut om bidrag har erhållits, kan fiberföreningen inte dra på sig några kostnader, då kostnader inte kan tas upp i bidragsansökan retroaktivt.

Kostnader

Johan Eliasson presenterade den senaste kostnadskalkylen, där vi med nuvarande medlemsantal får en beräknad anslutningskostnad på ca 18 400 kr. Skulle medlemsantalet öka till 450 medlemmar, beräknas insatsen sjunka till ca 14 600 kr. Om 100% skulle gå med, beräknas insatsen bli ca 12 000 kr. Dessa beräkningar ska ses som preliminära, då vi i dagsläget inte vet nivån på bidraget från länsstyrelsen.

Beslut om att genomföra fibernätsutbyggnaden

Efter en frågestund då alla fick chans att ställa sina frågor och få svar från styrelsen, var det dags att fatta beslut om huruvida fibernätsutbyggnaden ska genomföras. Detta beslut kan enligt föreningens stadgar inte tas av styrelsen, utan måste fattas av medlemmarna.

Styrelsen presenterade maxtaket för insats per fastighet som räknats fram. Maxtaket är satt till 20 000 kr och därmed garanteras att insatsen inte kan bli högre än så, däremot kan den bli lägre, beroende på hur högt medlemsantalet blir.

På frågan om medlemmarna anser att fibernätsutbyggnaden ska genomföras enligt den redogörelse som gjort under kvällen och till ett maxtak av 20 000 kr per insats, svarade närvarande medlemmar enhälligt ”ja”.

Därmed är det alltså beslutat att styrelsen nu fortsätter med fibernätsprojektet. Nästa steg blir att genomföra upphandling av projektör, ett arbete som kommer att påbörjas omgående.

Vi i styrelsen tackar för det stora intresse som visats och ser fram emot att driva fiberprojeket vidare tillsammans med alla medlemmar!

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson, ordförande

 

 

 

 

 

2 tankar kring ”Beslut om fibernätsutbyggnaden är nu taget

 1. Kjell-Åke Andersson

  Ett stort tack till styrelsen i Torestorp Fiber som har gjort ett jättejobb inför presentationen i Torestorp Bygdegård, lycka till i fortsättningen med ert jobb för fiber i Torestorp.

  Svara
  1. Gunilla

   Tack Kjell-Åke! Alltid trevligt att höra uppskattande ord för arbetet vi lägger ner 🙂
   /Gunilla Esbjörnsson, ordförande

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *