I år kommer det att hända mycket i fiberprojektet!

Fiberprojektet går stadigt framåt, vilket kanske inte alltid syns så mycket utåt, men nu avancerar vi raskt framåt. Kewab och Bravida är i det närmsta klara med projekteringen och vi planerar för grävstart till våren. Här följer ett antal viktiga punkter som alla bör läsa igenom.

Detta händer under 2016

Projekteringen slutförs inom kort. Även allt annat förarbete som krävs för att möjliggöra grävstart, genomförs under vintern.

Markavtal kommer inom närmsta tiden att skickas ut till alla berörda markägare där kanalisation kommer att dras fram. Vi kan inte påbörja grävfasen förrän vi har fått ok från berörda markägare och undertecknade markavtal har returnerats. Vi hoppas på en snabb och smidig process gällande detta!

Beslut på bidragsansökan. Bidragshanteringen har ju blivit en extremt långdragen historia, vilket har gjort att vår tidsplan har förskjutits upprepade gånger. I december godkändes äntligen föreskrifterna om bredbandsstöd, vilket innebär att länsstyrelserna kan börja handlägga alla ansökningar. Den sista mars förväntas Länsstyrelsen delge beslut på bidragsansökningarna. Vi kommer att uppnå högsta poäng i poängsättningskriterierna, vilket styr i vilken ordning föreningarnas bidragsansökningar kommer att beviljas. Vår fördelaktiga position gör att vi kan planera för grävstart till våren.

Informations- årsmöte 12 april Reservera denna dag, då blir det ett kombinerat informations- och årsmöte i bygdegården. Styrelsen kommer tillsammans med Kewab och Bravida att informera mer om läget och arbetet framför oss. Skriftlig inbjudan kommer att skickas till samtliga medlemmar.

Inbetalning av insats. Tillsammans med inbjudan till informations- årsmötet, vilken kommer att skickas ut i mars, kommer vi att bifoga inbetalningsavi för nästa del av insatsen. Denna insatsdel om 6000 kr ska tillsammans med medlemsavgift för 2016, 100 kr, betalas in senast den 31 maj. Därmed kommer vi att ha ett startkapital som möjliggör grävstart till våren.

Upphandling av kommunikationsoperatör. Denna upphandling kommer att genomföras under 2016.

Är det för sent att ansluta sig?

Har du ännu inte anslutit din fastighet är det absolut i sista minuten att göra det nu! Grävningen kommer att genomföras i olika deletapper med start i tätorten. När detaljprojekteringen är klar kommer vi att presentera en tidsplan för grävfasen och informera om datum för absolut sista anslutningsdag. Efter detta datum kommer det bli väsentligt dyrare att ansluta sig.

Vad kostar det att ansluta sig senare?

Det kommer att vara möjligt att ansluta en fastighet senare, men då till en väsentligt högre kostnad. Principen är, enligt styrelsebeslut, att man betalar ordinarie insats plus den faktiska merkostnaden för anslutningen. Hur hög kostnaden blir kan alltså variera beroende på var man bor, men generellt kan man räkna med en dubblering av ordinarie insats.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *