Lägesrapport augusti

Nu är arbetslagen tillbaka med full styrka efter semestern och arbetet rullar på bra.

Aktuellt läge områdesvis

Östra området: Allt schakt- och fiberarbete är klart. Endast Zitius arbete med patchning i noden och installation av mediaomvandlare i fastigheterna återstår. Preliminär driftsättning månadsskiftet september/oktober.

Norra/västra området: Schaktning klart. Blåsning med två arbetslag pågår nu och ett par veckor framöver. Zitius arbete med patchning i noden och installation av mediaomvandlare i fastigheterna återstår. Preliminär driftsättning månadsskiftet september/oktober.

Södra området: Schaktning med tre arbetslag pågår och i augusti genomförs schaktning i Heden, Vallsås och Skog. Preliminär driftsättning november.

Tätorten: Driftsatt och besiktigad. Återställning på vissa områden kvarstår, kommer att åtgärdas inom kort.

Viktig för medlemmar och markägare att tänka på

Inför schaktning, vilket alltså gäller södra området, är det viktigt att egna vattenledningar och andra egna ledningar märks ut tydligt för att schaktningen ska flyta på smidigt och att vi inte ska få onödiga extrakostnader på grund av ej markerade ledningar, vilket försvårar schaktarbetet. Stängsel ska öppnas upp och boskap flyttas i de fall det förekommer där schaktning ska ske. Fibernätets sträckning hittar du i menyn under ”Karta – nät och fastigheter”.

Information om var schaktning kommer att pågå publiceras månadsvis på hemsidan under rubriken ”Vad är på gång”.

Inför blåsning av fiber måste alla medlemmar ha grävt ner slang på tomt, vilket ska ha skett enligt den tidsplan som har kommunicerats. För område norr/väster ska slang ha grävts ner senast 15 mars, för område söder senast 30 april. Som vi informerat om tidigare kommer eventuella merkostnader som uppstår vid blåsning om slang på egen tomt ej har grävts ner vid utsatt tid, att debiteras aktuell medlem.

Installation av mediaomvandlare genomförs på Zitius uppdrag av Elteknik. De kommer att maila bokningstider när installation kommer att ske och då fastighetsägaren bör vara hemma.

Tidsplan och driftsättning

Enligt tidigare tidsplan beräknades landsbygden kunna driftsättas i september. Det södra området kommer dock inte att vara klart då, därför har styrelsen beslutat att driftsätta område öster och norr/väster först, vilket bör kunna bli i månadsskiftet september/oktober. Södra området preliminär driftsättning i november. Tidsplanen uppdateras löpande om justeringar görs och finns i menyn ”Projekt – tidsplan”.

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson, ordf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *