Lägesrapport juli

Här följer en liten rapport över vad som händer i projektet just nu.

Upphandling av Kommunikationsoperatör

Anbudstiden för att lämna anbud som kommunikationsoperatör har nu gått ut och vi kommer under sommaren att utvärdera inkomna anbud. Det är ett omfattande arbete som vi räknar vara klara med vid sensommar/tidig höst.

Byggstart

Vi har haft byggstartmöte med våra entreprenörer och har nu ett spikat startdatum för när byggfasen kommer att påbörjas. Den 15 augusti drar vi igång och det blir tätorten som kommer att grävas först. Hela området är indelat i sex etapper – Tätort Öster, Tätort Väster, Öster, Norr, Söder och Väster. Vi återkommer med mer information när den detaljerade tidsplanen är satt. Då kommer även information om vad som gäller vid grävning på egen tomt – var, när och hur den ska genomföras.

Sena anslutningar

I och med byggstarten den 15 augusti, måste de som ännu inte har anslutit sig, men avser att göra det, ansluta sig samt betala insatsen före den 15 augusti. Det gäller i synnerhet fastigheter inom tätorten. Efter detta datum kan vi inte garantera att man kan ansluta sig till ordinarie kostnad. Den merkostnad det innebär i form av extra arbete att ansluta ytterligare fastigheter, kommer att läggas till utöver ordinarie insats.

Markupplåtelseavtal

Vi vill även påminna er som inte har returnerat markupplåtelseavtalen att göra det snarast. Föreligger det några oklarheter, kontakta Enar tel 070 540 89 86, e-post: enar@torestorpsfiber.se eller Gunilla tel 0735 34 00 50, e-post: gunilla@torestorpsfiber.se. De synpunkter som har kommit in, gås igenom löpande.

Vattenfall

Vattenfall är nu klara med många sträckor. Återstående grävning är från Töresvik till Svansjö samt från Ljungvik (mot Öxnevalla) via Kammarholmen till Svansjö.

Styrelsen Torestorps Fiber
/Gunilla Esbjörnsson
ordf

2 tankar kring ”Lägesrapport juli

 1. Jan Schout

  Hej!
  Jag undrar över när planen för grävning kommer. Det gäller i första hand för grävningen mot Hjortnäs. Grävningen på egen tomt kan man göra själv eller få hjälp med.
  Vi åker till Norrland en sväng med star den 22 aug och pågår i ca 2 veckor. Hoppas inget är planerat i våra trakter under denna tid.
  Hälsningar o ch tack för det enorma arbete du lägger ner oss allla i Toretorp.
  Jan och Eva i Bergabo
  Fastighetsbeteckning Vrå 1:11

  Svara
 2. Gunilla

  Hej!
  För närvarande har vi en grov tidsplan, en mer detaljerad tidsplan kommer förhoppningsvis att kunna publiceras inom de närmsta veckorna. Första etappen blir byn, därefter ska område öster grävas innan det är dags för område norr och väster. Enligt den grova tidsplanen kommer grävning i norr/väster att pågå från november och pågå hela vintern (beroende på hur sträng vinter vi får). Vattenfall kommer att gräva från Hyltenäs in mot byn när dom är klara med Töresvik området, men är ni som fastighetsägare berörda av det har ni ju fått info från Vattenfall.
  Så ni kan lugnt åka till Norrland utan att det händer något i era trakter närmsta tiden 🙂

  Hälsningar
  Gunilla Esbjörnsson
  ordf Torestorps Fiber

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *