Lägesrapport juni

På stormötet i april presenterade styrelsen tidsplanen för det fortsatta arbetet med fibernätsutbyggnaden. Närmast i tid ligger upphandlingsarbetet samt bidragsansökningarna. 

Styrelsen avsåg att påbörja upphandlingen snarast efter stormötet den 9 april. Efter ytterligare övervägande har vi beslutat att förlägga upphandlingen till slutet av sommaren i stället för under våren. Den främsta orsaken till detta är att vi kan inte påbörja något praktiskt arbete förrän vi har erhållit beslut från länsstyrelsen beträffande bidrag. Ansökan för bidrag kommer enligt länsstyrelsen att öppnas upp tidigast den 1 september. Därför finns det ingen anledning till att genomföra upphandlingen redan i vår.

Upphandlingen

Anbudsförfrågan kommer att skrivas under sommaren och upphandlingen kommer att ligga ute som offentlig upphandling i augusti-september.

Vi kommer att upphandla totalentreprenad för utbyggnad av passivt fibernät. Dvs projektör, systemleverantör samt gräventreprenad. Kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör blir aktuella först i ett senare skede. Länsstyrelsen har satt upp ett antal riktlinjer och principer som är mycket viktiga att förhålla sig till i upphandlingen för att erhålla maximalt bidrag. Om inte dessa följs, riskerar fiberföreningen  att få lägre bidrag. Det är således ett omfattande och mycket komplext arbete och kanske det viktigaste jobbet vi har framför oss nu.

För att säkerställa att anbudsförfrågan görs på ett så korrekt och hållbart sätt som bara är möjligt, har vi anlitat en professionell anbudsskrivare som har en gedigen erfarenhet av just detta och har goda referenser. Förutom att han har utformat många anbudsförfrågningar, är han även engagerad i en fiberförening sedan ett antal år tillbaka. Vi har haft några inledande möten och känner oss mycket trygga med att få denna professionella hjälp.

Hur fiberarbetet påverkas av länsstyrelsens bidragshantering

Vi kan inte erhålla några bidrag från länsstyrelsen retroaktivt, därför kan ingen fiberförening dra på sig kostnader förrän man har ett besked på beviljat bidrag.

En ny programperiod för landsbygdsprogrammet har precis börjat (2014-2020) vilket innebär att fiberföreningar som sökt men ej erhållit bidrag under förra programperioden, måste nu göra nya bidragsansökningar och det är alltså detta som beräknas öppna upp 1 september. I vilken turordning länsstyrelsen kommer att behandla ansökningarna vet vi i dagsläget inte, inte heller hur lång tid det kommer att ta. Men så fort länsstyrelsen meddelar att de tar emot ansökningar, kommer vi att omgående att skicka in alla efterfrågade skrivelser och underlag sen kan vi bara hoppas på snabb behandling.

Samkanalisation med Vattenfall

Vattenfall kommer att genomföra omfattande grävarbeten i Torestorp, vilket lägligt nog kommer att äga rum under 2015. Genom att samkanalisera med deras grävning, kommer vi att kunna hålla nere våra kostnader i en omfattning vi inte har räknat med tidigare. Mycket positivt med andra ord! Vi har löpande kontakt med Vattenfall för att säkerställa att allt arbete ska löpa på smidigt.

Tidsplanen

Som det ser ut nu, kommer vi att hålla vår tidsplan. Det som skulle kunna inträffa, är att länsstyrelsens bidragshantering drar ut på tiden och att vi på grund av det inte kan komma igång som avsett. Men vi har goda marginaler i vår tidsplan, så sett till hela projekttiden bör vi kunna jobba på som beräknat.

Gemensamt fibermöte med Marks kommun och Marks fiberföreningar 

På onsdag har Marks kommun bjudit in alla Marks fiberföreningar till ett möte i kommunhuset. Vi hoppas att det blir ett givande möte och att vi kommer få en massa bra information vi kan återrapportera!

Torestorps Fibers styrelse

/Gunilla Esbjörnsson, ordf

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *