Lägesrapport och inbjudan till informationsmöte

Vi hoppas att ni alla har haft en fin jul och gläds samtidigt åt att vi nästa år kan fira jul i fiberuppkopplade hus! Nu hoppas vi att vintern kommer att förbli mild så att schaktarbetet kan fortsätta hela vintern som planerat. Här följer en hel del information som är viktig att ni tar del av, så läs igenom så att ni inte missar viktiga deadlines och övrig betydelsefull info.

Planerade arbeten

I januari får vi hit ytterligare ett arbetslag med en 15-tons grävmaskin, vilket innebär att schaktningen i område landsbygd norr/väster kan startas upp planenligt i januari, samtidigt som grävarbetet fortsätter i område landsbygd öster. Arbetet kommer även att påbörjas i det södra området i början av året. När schaktning i tätorten har slutförts, kommer detta arbetslag att komplettera arbetet i området landsbygd öster.

Tidsangivelserna på när medlemmars arbete på den egna tomten ska vara genomfört har uppdaterats, klicka här för att se vad som gäller i området för din fastighet. Observera tidigarelagda datum i område söder, slang ska placeras vid tomtgräns senast 31 januari.

Utmärkning av ledningar

Vi vill igen påminna om att det är väldigt viktigt att ni märker ut var ni har egna ledningar i mark där entreprenörerna ska gräva, samt att ni undanröjer eventuella hinder såsom stängsel, djur mm. Detta måste göras innan grävlaget kommer, vänta inte tills de är på plats. Vi förstår att man av välvilja vill informera grävarna när de kommer om vad som finns i marken, men arbetet blir mycket effektivare och får bättre flyt om detta är förberett innan. Tvåveckorsplan över var schaktarbete kommer att pågå, publiceras varannan vecka under rubriken ”Vad är på gång?

Övergripande tidsplan hittar du när. 

Nästa inbetalning av del av insats

Vi kommer att skicka ut inbetalningsavier i början av januari för nästa insatsinbetalning. Även denna del är 6000 kr, samt ska man även betala medlemsavgiften för 2017, 100 kr. Inbetalningen ska göras senast 2017-02-28. En mindre slutreglering kommer att göras när hela nätet är färdigbyggt.

Inbjudan till informationsmöte

Den 23 januari bjuder vi in alla medlemmar till ett informationsmöte i Torestorps bygdegård kl 19.00. Vi har samlat våra entreprenörer och partners för att kunna ge komplett information om hela projektet och driftsättningen. Läs mer om kvällens innehåll och medverkande aktörer här.
Inbjudan skickas med post endast till dem som saknar mail. Alla som har uppgett mailadress får inbjudan via mail.

Vi i styrelsen önskar er ett riktigt gott nytt år och vill även passa på att tacka för alla uppmuntrande ord och den uppskattning ni visar oss och vårt arbete, det värmer!

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *