Arbete vecka 1-4

Schaktarbetet är nu igång igen efter ett kort juluppehåll. I mitten av januari får vi ytterligare ett arbetslag med en 15-tons grävmaskin, vilket innebär att schaktningen i område norr/väster kan påbörjas planenligt.

Tätorten: Installation av nodhuset intill Kullabyn pågår. Schaktning omkring Blomstervägen kommer att slutföras.

Landsbygd Öster: Schaktning kommer att pågå från Sansered till Hultaberg, dvs allt kvarvarande område i område öster.

Landsbygd Norr/Väster: Schaktning påbörjas i mitten av januari och kommer att pågå omkring Mossöa, Harsås, Varevik och Hägghult.

Exakt var grävning kommer att genomföras ser du på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

  • se till att du har märkt ut egna vattenledningar och andra ledningar om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
  • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
  • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
  • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86 eller Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *