Nytt år, nya tag!

2013 slutade med ett medlemsantal på 278 medlemmar och nu en bit in på det nya året har vi 283 medlemmar. Det är en bra början, men fler medlemmar behövs för att vi ska kunna genomföra en utbyggnad av fibernätet till en rimlig kostnad. Det som är viktigt nu, är att ALLA drar sitt strå till stacken genom att prata med grannar, vänner och bekanta och uppmana dem till att bli medlemmar. Argumenten till varför en fibernätsutbyggnad är nödvändig och varför alla behöver den, hittar ni här på hemsidan och i foldern som vi skickade ut före jul.

Det händer mycket bakom kulisserna…

Alla styrelsemedlemmar lägger ner många ideella timmar för att fibernätsutbyggnaden ska kunna förverkligas. Mycket arbete är inte heller speciellt synligt utåt, så här följer en liten rapport på vad vi sysslar med just nu:

Vi har undersökt vilken bank som är mest lämpad att använda och valet föll på Mjöbäcks Sparbank. Denna bank (som för övrigt är Sveriges femte minsta sparbank!) har ett genomtänkt och fördelaktigt koncept för fiberföreningar, som ingen annan bank i närområdet kan mäta sig med. De kommer att informera mer om sig och sina tjänster, som även omfattar föreningens medlemmar, vid ett kommande stormöte.

check 20000Den 3:e januari var Torestorps Fibers ordförande Gunilla Esbjörnsson samt kassör Bengt-Olof Nilsson inbjudna till en lunch med Mjöbäcks Sparbank tillsammans med ytterligare fiberföreningar i området. Vid lunchen överlämnade bankens VD Thomas Andrén en check på 20 000 kr till Torestorps Fiber som ett startbidrag. Naturligtvis ett mycket uppskattat bidrag som mottogs med stor tacksamhet!

Vi har ju sedan tidigare en köplats för att erhålla bidrag från länsstyrelsen för grävning och kanalisation. Länsstyrelsen har nu skärpt kraven på vilken dokumentation som ska medfölja ansökningarna, därför måste nu bidragsansökningarna kompletteras med en hel del uppgifter. Så det vi nu håller på att ta fram för länsstyrelsens räkning är bland annat: Skapa en projektplan. Göra en marknadsanalys för bredband. Ta fram karta över tänkt kanalisation och tätortsavgränsning där hushållen/företagen ska synas. Komplettera uppgifter till skattemyndigheten och skicka in momsregistreringsnummer. Budget – en kortfattad beskrivning över stödberättigade kostnader och eventuella intäkter. Upphandling – om stödet till föreningen beräknas uppgå över 200.000 € (vilket vår utbyggnad kommer att göra), då ska en offentlig upphandling ske, beskriv hur vi går tillväga. Skicka in kopia av registreringsbevis. Samt skicka ny kopia av protokoll som visar aktuell firmatecknare. Tillstånd som är klara redan nu ska bifogas kopior på. Anmälan till samråd – för att se hur utbyggnaden påverkar värdefulla kulturmiljöer och miljöer med höga biotopvärden samt om man ämnar gräva nära fornlämningar. Med mera. Jodå, så vi har lite att ta i…

Vi har blivit kontaktade av Bynet, som genomför många fibernätsprojekt i framför allt Västsverige. En representant för Bynet kommer att gästa oss på nästa styrelsemöte (den 27 januari) för att berätta om deras koncept och vad de kan erbjuda oss. De håller även på att göra en kostnadsberäkning på hela projektet baserat på det medlemsunderlag vi hade vid lucia. Till skillnad från den kostnadsberäkning vi gjorde i förstudien, görs alltså denna på det faktiska medlemsunderlaget. Därmed är det inte sagt att Bynet kommer att bli projektör, utan det avgörs i ett anbudsförfarande längre fram. Vi kommer även att kontakta ytterligare projektörer för att kunna jämföra deras olika koncept.

Fortsättningen

Och vad händer framöver undrar ni kanske? Vi satte ju en deadline för medlemsansökningar till lucia för att kunna göra en korrekt kostnadsberäkning. Men det innebär alltså inte att det är för sent att bli medlem, så har du missat att skicka in medlemsansökan, gör det nu! Läs mer under rubriken ”Bli medlem”.

Vi håller som sagt på att ta fram en projektplan och i den ingår även en tids- och aktivitetsplan. Några av de delmål som vi har tidsbestämt i tidsplanen ser ut enligt följande:

31 mars 2014 Fortsatt värvning av fler medlemmar fram till detta datum. Vår målsättning är att landa på 450 medlemmar, vilket innebär ca 70% av fastigheterna.

9 april Årsmöte/medlemsstämma, där styrelsen informerar om projektet. Fiberföreningens medlemmar fattar beslut om huruvida vi ska genomföra fibernätsutbyggnaden. Enligt stadgarna är detta ett beslut som måste fattas av medlemmarna. Viktigt att så många som möjligt kommer!

Förutsatt att stämman beslutar att fibernätsutbyggnaden ska genomföras ser fortsättningen ut så här:

April Ett anbudsförfarande ska ske ske enligt principen för offentlig upphandling. Styrelsen skapar en anbudsförfrågan för att ta in anbud från projektörer.

Maj till mitten av juni Anbudsförfrågan ligger ute.

Början av augusti Beslut om vilken anbudsgivare som vinner anbudsförfrågan.

Augusti- september Vald projektör gör en projektering, dvs en fullständig plan över hela utbyggnaden fram till slutbesiktning.

September Ta in offerter för gräventreprenad.

Oktober Beslut på gräventreprenad.

Augusti – Oktober Teckna markavtal med alla markägare där grävning kommer att ske.

Mitten av oktober Klart för att börja gräva.

Första kvartalet 2015: Grävning klart etapp ett.

Andra kvartalet 2015: Grävning klart etapp två och tre.

Kvartal två-tre 2015 Blåsning av fiber

Kvartal fyra 2015 Dokumentation, registrering, slutbesiktning.

Det innebär alltså att vi räknar med att ha fibernätet igång i slutet av 2015 om allt löper på som det ska. Ovanstående är endast de mer avgörande delarna av tidsplanen, enormt många fler etapper och aktiviteter kommer att genomföras. Justeringar kan komma att göras under resans gång.

Avslutningsvis

Återigen – det är oerhört viktigt att alla som inte redan har skickat in medlemsansökan gör det snarast och absolut senast 31 mars 2014. Ni som redan är medlemmar: prata med grannar, vänner och bekanta och stöt på för att få med dem i fiberföreningen. ALLA tjänar på att vi blir så många medlemmar som möjligt, då kostnaden för varje insats blir lägre ju fler vi är som delar på kostnaderna. Alla argument till varför en fibernätsutbyggnad är nödvändig hittar ni här på hemsidan under rubriken ”Varför fiber?”

Allt gott och välkomna med era medlemskapsansökningar!

Styrelsen
/Gunilla

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *