Torestorps Fibers geografiska omfattning

Det är naturligtvis av stort intresse att veta var den geografiska avgränsningen för Torestorps Fibers område är tänkt att bli. Vi har nu kommit så långt i förstudien att vi med ganska stor säkerhet kan ringa in området vi räknar med att verka i.

Utgångsläget har varit alla fastigheter och företag inom Torestorps socken. Men under förstudiearbetet har vi justerat området beroende på olika faktorer.

Eftersom Vattenfall kommer att gräva i Älekulla med omnejd, samt Älekulla Fiber hämtar upp sin fiberanslutning i telestationen i Torestorp, har det fallit sig naturligt att vissa områden mellan Torestorp och Älekulla bör hamna inom Älekulla Fibers område. Vi har löpande kontakt med Älekulla Fiber för att lösa alla gränsdragningar på bästa sätt och säkra att slutresultatet blir bästa möjliga för alla parter. Resultatet har blivit att Älekulla Fiber kommer att inkludera Hemmingstorp, Rökås, Abborhult inkl. ner mot Lahall i sitt området.

Mot Öxnevallahållet kommer Torestorps Fiber att inkludera hela Hyltenäs, vilket känns logiskt eftersom vi ändå planerar att göra en fiberdragning fram till sockengränsen. Öxnevalla och Horredsbygden har inte visat något intresse för en fibernätsutbyggnad då vi har tagit kontakt med dem.

I övrigt kommer vi i stora drag att förhålla oss till sockengränsen, men vid behov göra avvikelser så att gränsdragningen blir logisk, beroende på hur fastigheterna är belägna i gränsområdena.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *