Vilket utbud av TV-kanaler kan vi att få via fibernätet?

Vi vet att det finns en del funderingar kring vilket utbud man kommer att kunna få via fibernätet och då främst när det handlar om tv-kanalutbudet. Vi ska därför här försöka reda ut hur allt hänger ihop och lite vilket utbud man kan komma att förvänta sig att få åtkomst till.

Först och främst är det viktigt att betona att det sker väldigt stora förändringar inom det här området hela tiden. För bara något år sedan såg utbudet annorlunda ut än vad det gör idag och det kommer garanterat att förändras ytterligare innan det blir dags för oss att fatta några som helst beslut beträffande val av kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör.

Kort om hur det fungerar

Fiberföreningarna upphandlar kommunikationsoperatör, dvs den som belyser nätet, vilket är en grundförutsättning för att kunna skicka tjänster i nätet. Varje kommunikationsoperatör har ett antal tjänsteleverantörer knutna till sig. Varje tjänsteleverantör kan i sin tur erbjuda en mängd olika tv-kanalpaket – separata kanalpaket eller paket kombinerat med bredbandsuppkoppling och/eller telefoni. Vill man nyttja nätet enbart för internet och/eller telefoni är det också möjligt.

Tjänsteleverantörerna (dvs tex Viasat, Canal Digital, Telia mfl) erbjuder idag i allt större utsträckning omfattande kanalutbud i HD-kvalitét, något som inte var fallet för bara några år sedan. Samma tjänsteleverantörer återfinns också hos många olika kommunikationsoperatörer.

Öppet nät

Ett urval av tjänsteleverantörer på marknaden

Ett urval av tjänsteleverantörer på marknaden

I den nya programperioden är ett av kraven att fibernätet ska vara öppet i alla nivåer. Det betyder att när det kommer till tjänsteleverantörer, ska alla leverantörer som vill, ges möjlighet att leverera tjänster i nätet. Därför har de större kommunikationsoperatörerna idag ett stort antal tjänsteleverantörer knutna till sig. Om fiberföreningen tecknar ett gruppavtal med en tjänsteleverantör för sina medlemmar (vilket ofta ger ett förmånligare pris), betyder det ändå inte att alla medlemmar måste ansluta sig till detta. Medlemmen kan mycket väl välja en annan av kommunikationsoperatörens tjänsteleverantörer som erbjuder ett utbud som passar just de egna behoven.

Detta är en av de större skillnaderna för fiberföreningarna och dess medlemmar idag jämfört med dem som omfattades av den förra programperioden. Alla fiberföreningar som är i drift i dagsläget omfattas av reglerna från förra programperioden, då kraven på öppet nät inte var så hårt ställda. De är därför inte jämförbara med oss fiberföreningar som nu håller på att bygga och få igång våra nät.

Exempel på olika tjänsteleverantörer och deras utbud

Utbudet av tjänsteleverantörer och omfattningen av deras utbud för fiberkunder ökar hela tiden. De största tjänsteleverantörerna erbjuder idag omfattande kanalpaket men har självklart även alternativ för de som vill ha endast ett basutbud.

Här följer några länkar på exempel där ni kan se vilket utbud på tjänsteleverantörer erbjuder, samt även exempel på kommunikationsoperatörer. Att flera exempel utgörs av Telia, beror på att de är bra på att presentera och förklara sitt utbud. Men de är inte på något sätt ensamma om att ha bästa utbudet, det finns fler likvärdiga.

Exempel på utbud hos tjänsteleverantör

Viasat (via Telia Öppen Fiber): https://www.viasat.se/produkter/telia-oppen-fiber/kanalpaket

Telia: http://www.telia.se/privat/tv/tvpaket

Exempel på kommunikationsoperatörer och vilka tjänsteleverantörer de kan erbjuda utbud från:

Zitius: http://www.zitius.com/bredaste-tjansteutbudet-pa-marknaden/

Telia: http://www.oppenfiber.se/tjanster.html

Observera att ovanstående endast är exempel på utbud som idag finns på marknaden. När det blir dags att upphandla kommunikationsoperatör, kommer vi precis som vid upphandlingen av totalentreprenaden, att formulera anbudsförfrågan på så sätt att vi kan få anbud från de operatörer vi anser är mest intressanta och fördelaktiga för fiberföreningen och alla dess medlemmar.

Avslutningsvis, så är det också värt att tänka på att vårt sätt att konsumera media förändras i takt med att många nya streaming och On Demand tjänster dyker upp på marknaden. Dessa tjänster tar allt mer över det traditionella tv-tittandet, men kräver en mycket god uppkopplingskapacitet. Med fiberuppkoppling kan man nyttja tjänster som t ex Netflix eller Viaplay med HD upplösning utan att ha ett traditionellt tv/kanalutbud eller tv box. Streaming via surfplattan, datorn eller via olika appar i Smart TV:n, ger helt nya möjligheter när vi nu får en fullgod uppkopplingskapacitet. Denna typ av tjänster har man haft mycket begränsade möjligheter att använda när man sitter med en låg uppkopplingskapacitet. Skulle man välja att nyttja dessa tjänster över det mobila nätet (om det håller tillräckligt hög hastighet) slukar de rejäla mängder data och blir således en kostsam historia.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *