83% av alla åretruntboende är medlemmar i Torestorps Fiber!

Det är en siffra vi i styrelsen är oerhört stolta över!  Det visar att vi i väldigt hög utsträckning har lyckats nå ut med hur viktigt det är, och varför det är så viktigt, med en fibernätsutbyggnad.

För den som vill grotta ner sig lite mer i statistiken ser det ut så här:

I Torestorps Fibers upptagningsområde finns drygt 600 fastigheter. Av dessa är drygt 400 åretruntboenden.

Vi har 352 medlemmar varav 335 är åretruntboende.

Tittar vi på antal inskickade anslutningsavtal har vi även här väldigt positiva siffror.  76,2% av alla åretruntboende har skickat in anslutningsavtal och alltså beslutat sig för att ansluta sin fastighet till fibernätet. Och då har vi inte påmint eller bearbetat medlemmarna i någon större utsträckning ännu.

För att krångla till det lite, så är inte medlemsantal likställt med fastighetsantal. Ett antal medlemmar har flera fastigheter som de har skickat in anslutningsavtal på, så om vi istället baserar den procentuella anslutningsgraden på fastigheter och inte medlemmar, blir siffran ytterligare högre. 83% blir istället 86% om vi räknar på medlemmarnas fastigheter istället för medlemmarna som individer. Och 76,2% blir i stället hela 83% av fastigheterna där det nu finns ett anslutningsavtal!

Lite invecklat kanske, men som ni ser är det hur som helst fantastiskt bra siffror!

En sista siffra, som också är helt fantastisk: 91,5% av Torestorps Fibers medlemmar har skickat in anslutningsavtal! Tack för att ni möjliggör en fibernätsutbyggnad i Torestorp!

 

Förklaring till varför vi pratar åretruntboende:

Bredbandsstödet riktar sig primärt till fastigheter med året runt boende. Bidrag ges visserligen även till fritidsfastigheter, men de tas inte med i poängsättningssystemet där det avgörs i vilken turordning bidragsansökningarna ska hanteras. Därför blir det mest rättvisande och intressant att redovisa siffrorna som omfattar fastigheterna som är åretruntboenden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *