Senaste nytt i fiberarbetet

Nu närmar vi oss alltmer skarpt läge i fiberprojektet, vilket så klart är oerhört positivt! Det innebär att det är absolut nödvändigt att ni som inte har anmält er som medlemmar och/eller skickat in anslutningsavtal måste göra detta omgående.

Här följer en sammanfattning på vad som är aktuellt just nu.

Upphandling om totalentreprenad

På informations- och årsmötet i april, informerade styrelsen om det pågående upphandlingsarbetet. Anbudsförfrågan blev klar april och låg ute i maj-juni på Opic, den mest använda tjänsten för upphandlingar.

Vi fick in ett antal anbud och styrelsen har under sommaren utfört ett omfattande utvärderingsarbete av de inkomna anbuden. Vi kommer inom den närmsta tiden att utse vinnande anbudsgivare och kommer att teckna avtal så fort vi har fått ett positivt beslut på vår bidragsansökan hos länsstyrelsen. Vinnande anbudsgivare kommer direkt efter ett positivt besked på bidragsansökan påbörja projekteringsarbetet. Dvs göra en mer detaljerad plan över nätets dragning, anslutning av fastigheter, materialåtgång, tidsplan mm.

Bidragsansökan

För att kunna komma vidare i arbetet, är vi helt berodde av att länsstyrelsen kommer med besked beträffande beslut om bidrag. Torestorps Fibers styrelse skickade in bidragsansökan i september förra året, då man öppnade upp för ansökningar inom den nya programperioden. Av olika anledningar har beslut om bidrag skjutits upp ett flertal gånger, men nu har länsstyrelsen gått ut med att de avser att börja gå igenom alla bidragsansökningar med start i slutet av september. Den 22 oktober stängs programmet för bidragsansökan och länsstyrelsen räknar med att kunna lämna beslut om bidrag i början av november.

Viktigt om medlemskap och anslutningsavtal

I och med dessa stora och avgörande steg i projektet är det nu absolut nödvändigt att alla som avser att ansluta sin fastighet till fibernätet har skickat in sin medlemsansökan och anslutningsavtal. Har man inte gjort det, finns fastigheten inte med i projekteringsarbetet. Så det kan inte nog betonas: Har du inte skickat in anslutningsavtal, gör det omgående, så du inte missar tåget att ansluta fastigheten!

Information och blanketter för medlemsansökan och anslutningsavtal finns här på hemsidan under rubriken ”Teckna medlemskap och anslut din fastighet”.

Vi skickar inte ut någon bekräftelse på inkomna anslutningsavtal eller betalningar. Det skulle innebära en alltför stor administration för oss. Om vi däremot saknar uppgifter eller inbetalning, tar vi kontakt.

Områdesombuden

På informationsmötet i april utsåg vi ett antal områdesombud. Dessa kommer att kontakta (eller har redan kontaktat) medlemmar som inte har skickat in anslutningsavtal och/eller betalat insats, så vi säkerställer att ingen medlem har missat att ansluta sig. I mån av tid kommer ombuden även att ta kontakt med icke medlemmar. Vilka områdesombuden är och vilka områden de hanterar, hittar du här.

Regional bredbandskonferens

Den 13 september arrangerar Länsstyrelsen, Bredbandsforum och Västra Götalandsregionen en bredbandskonferens riktat till alla fiberföreningar i Västra Götalandsregionen. Delar av Torestorps Fibers styrelse kommer att vara på plats där.  Är du nyfiken på vad konferensen handlar om, finns info här. 

 Frågor?

Har du frågor eller funderingar om något, tveka inte att höra av dig till någon av oss i styrelsen. Kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan under rubriken ”Styrelsen”.

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *