Arbete v 48- 49

Även de nästkommande två veckorna kommer arbetet att fortsätta i tätorten, därefter bör det mesta vara klart. Det är främst området omkring Solbergavägen och Blomstervägen som återstår.

Schaktning har nu påbörjats i området landsbygd öster, dvs från samhället riktning Öxabäck. I dagsläget håller man på i Fåglabäck och kommer under de närmsta två veckorna att avancera mot Kårte.

Vi har nu fått förstärkning med fler maskiner. I tätorten finns det som tidigare en 5 tons och en 1 1/2 tons grävmaskin. På landsbygden har vi nu en 15 tons grävmaskin och en hjulgrävare på 15 ton.

Finns det någon i område landsbygd öster som ännu inte har anslutit sig, men vill göra det, måste det ske omgående. För sent inkomna anslutningar debiteras extra, beroende på vilket merarbete som tillkommer för anslutningen.

Du som är markägare i detta område, tänk på att:

  • se till att du har märka ut egna ledningar, som t ex sommarvatten om det förekommer i marken, innan grävlaget kommer.
  • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer.
  • om det finns synpunkter på den planerade dragningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
  • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när grävlaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86 eller Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *