Arbete vecka 42-43

Från och med nu kommer vi att publicera information i tvåveckors etapper över var grävning kommer att ske de nästkommande två veckorna. Denna information kommer att finnas dels i bloggen ”Aktuellt”, dels under rubriken ”Vad är på gång?” i menyn. Detta för att alla ska vara bättre förberedda när grävlagen är på gång och att det inte ska finnas några oklarheter som gör att deras arbete riskerar att stanna upp och orsaka onödiga extrakostnader.

Vecka 42 och 43 grävs tätorten färdigt.

Tänk på att:

  • se till att du har märkt ut egna andra ledningar, som t ex sommarvatten om det förekommer i marken, innan grävlaget kommer.
  • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan arbetslaget kommer.
  • om det finns synpunkter på den planerade dragningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när grävlaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi får onödiga extrakostnader.

Vad som händer närmast därefter:

Den 1 november måste alla i tätorten ha grävt ner slang på egen tomt ända fram till huset. Blåsning av fiber kommer att påbörjas i början av november i tätorten, därför måste all slang på alla tomter vara nedgrävd.

Från mitten av november kommer Bravidas tekniker att börja installera dosorna på utsida hus i tätorten. Det är en fördel om man då har gjort håltagningen i väggen, teknikerna sätter då dosan över hålet så att det täcks. Vi återkommer med mer information beträffande detta.

Vecka 44 påbörjas grävning i området öster (Från Torestorps samhälle mot Öxabäck). Mer information publiceras på hemsidan v 43.

Uppdaterade kartor kommer att publiceras så snart projektering har gjorts för tillkommande fastigheter. Tidsplan över hela projekttiden hittar du här.

Använder du Facebook, gå gärna med i gruppen Torestorps Fiber för att hålla dig uppdaterad på hur projektet fortskrider. Gå till Torestorps Fibers Facebook grupp här.

Kontakta styrelsen

Har du några frågor eller synpunkter, skicka ett mail till styrelsen@torestorpsfiber.se eller kontakta någon av oss i styrelsen, kontaktuppgifter hittar du här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *