Uppdatering aktuellt läge

Arbetet fortsätter nu med nya tag i Torestorps samhälle. 

Uppdaterat 2016-09-21
Ett nytt arbetslag från Jordells, med en minigrävare på 1,5 ton, kom till Torestorp i måndags (19 sept). De kontrollerar nu den schaktning som har genomförts och de brister som finns kommer att åtgärdas. I de tätbebyggda delarna kommer minigrävaren att användas. Torsdag den 22 sept kommer ytterligare ett arbetslag med en 5 tons grävmaskin. Område Tätort Väster, dvs väster om ån (mot Skenehållet) kommer först att göras klart och därefter fortsätter man med Tätort Öster, dvs öster om ån (mot Öxabäck/Älekulla). Ett tredje arbetslag utför för närvarande schaktning i utkanten av Torestorp och kommer därefter att fortsätta i området Tätort Väster.

Vad fastighetsägarna ska tänka på

För samtliga medlemmar i samhället gäller att slang för nedgrävning på egen tomt ska ha avhämtats och placerats vid tomtgräns, enligt kartorna som finns på hemsidan, så att grävarna kan skarva kundslangen när de passerar. Har man inte hämtat ut slang, ska det göras omgående. Kontakta Enar Larsson, tel 070 540 89 86, e-post enar@torestorpsfiber.se. Slangen måste inte vara nedgrävd på egen tomt, men ska finnas på plats vid tomtgräns. Se instruktioner här.

Tänk på att markera ut sommarvatten, egen eldragning i mark och avlägsna/markera begränsningskabeln för robotgräsklippare om det förekommer där entreprenörernas grävning kommer att ske.

Vi vill även igen påminna om att respektera arbetarnas säkerhetszon. Schaktningen är en arbetsplats där det pågår arbete med maskiner i rörelse, varför en säkerhetszon om 20 meter gäller för att olyckor ska undvikas.

Konsekvenser av det inträffade

Den sträcka där den numera avlägsnade underentreprenören har genomfört schaktning, är inte speciellt omfattande och att kontrollera och åtgärda bristerna kommer inte att påverka projektet något nämnvärt tidsmässigt. Det medför självklart inte heller några extra kostnader för fiberföreningen då åtgärderna går som garantiarbete. Våra entreprenörer Kewab AB och Jordells AB har tagit de inträffade händelserna på största allvar och säkerställer på alla sätt att entreprenaden kommer att utföras på absolut bästa sätt och med högsta kvalitet och har därmed styrelsens fulla förtroende.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *