Arbetet fortsätter…

Nu har vi kommit igång ordentligt med förstudiearbetet och träff nummer två med interimstyrelsen är genomförd. Området är inringat, kartor och adressregister över alla potentiella medlemmar har införskaffats.

Enar, Kjell och Göran har kontakt med Älekulla Fiber för att få till bra lösningar i gränserna mellan Älekulla och Torestorp. Gunilla kommer att kontakta Öxabäcks byalag för att höra deras tankar kring en fibernätsutbyggnad. Om de planerar att starta upp en utbyggnad, är det bra att tidigt skapa en samverkan för att samordna utbyggnaden i gränstrakterna.

Kjell har löpande kontakt med Vattenfall för att ha koll på om de planerar in arbete i Torestorp. I dagsläget har de inget arbete inplanerat, men det kan ske ändringar med förhållandevis kort varsel.

Vidare är dokumentationen gentemot Leader Sjuhärad en viktig del för att vi ska kunna erhålla fiberchecken som Torestorps Framtid har ansökt om och fått beviljad. Anna uppdaterade oss efter kontakt med Leader över hur vi ska redovisa vårt arbete och de timmar vi lägger ner. Anna har även kollat upp vår ”köplats” hos länsstyrelsen för att erhålla bidrag till kanalisationen. Inga oklarheter finns där så nu har vi full koll på alla de här viktiga bitarna.

Hanteringen av alla adresser i området kan bli ett omfattande arbete. Mattias och Johan C undersöker olika crm alternativ (kundregisterhantering) som kan underlätta arbetet.

Hemsidan blev godkänd av styrelsen och Gunilla fortsätter att fylla på med mer material samt informera om det löpande arbetet via hemsidan, facebooksidan och twitterkontot.

Ja, det var i stora drag vad som avhandlades på mötet och alla fick med sig ett gäng arbetsuppgifter tills nästa möte om två veckor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *