Rapport från styrelsemöte

Det var mycket som avhandlades på senaste styrelsemötet den 20 maj, här följer en liten summering.

Webb och kommunikation

Gunilla redogjorde för vad som tillkommit på hemsidan sen sist: En sida med de vanligaste förekommande frågor samt information om nationella och kommunala bredbandsstrategier är nytillkommet på hemsidan. En sida med frågor och svar borde vara av stort intresse, eftersom frågorna kring fiber är många. Mötesdeltagarna lämnar ytterligare förslag på punkter till ”frågor och svar” och Gunilla får i uppdrag att publicera dessa. Och givetvis fortsätter vi att rapportera på hemsidan om hur vårt arbete fortskrider och kommunicerar ut det via facebooksidan och twitter.

Inventering av fastigheter

Efter genomgång av fastighetsförteckningen vi erhållit från kommunen, kan vi konstatera att det finns 600 fastigheter och företag i Torestorp socken inklusive Hyltenäs, varav ca 150 ligger inom tätorten. Anna har redovisat detta till länsstyrelsen för deras beräkningar på hur mycket bidrag vi kan komma att äska om. Vi har för närvarande plats nr 117 i kön för bidrag hos länsstyrelsen.

Samverkan med grannbyarna

Vi fortsätter vår dialog med Älekulla Fiber och kommer att ha ytterligare en träff för att diskutera samverkan och hantering av fastigheter i gränsområdena mellan Älekulla och Torestorp. Vi inväntar förslag på mötesdatum från Älekulla Fiber.

Gunilla har varit i kontakt med Öxabäcks bygdelag för att undersöka deras intresse av fibernätsutbyggnad. De tog upp frågan på ett styrelsemöte och svarade därefter att de inte anser att det är byalagens sak att driva denna fråga och att intresset för en fibernätsutbyggnad i Öxabäck är lågt bland ortsbefolkningen.

Gunilla och Johan E får i uppdrag att kontakta Öxnevalla, Örby och Kungsäter/Gunnarsjö.

Kartgruppen med Enar, Göran och Kjell, fortsätter att projektera nätdragningen i stora drag, men vi behöver veta mer om hur grannbyarna resonerar kring en eventuell utbyggnad innan vi kan gå vidare.

Att bygga nätet

Kjell har varit i kontakt med Nexans, som är ett av företagen som jobbar med att bygga fibernät. De kommer gärna och presenterar sina produkter och tjänster för oss. Vi anser att det kan bli aktuellt lite längre fram och då bör vi även kontakta andra företag som bygger fibernät för att kunna göra relevanta jämförelser.

Kjell fortsätter att ha kontakt med Vattenfall. Även vägsamfälligheter är bra att ha dialog med då vissa planerar för grävning och då bör vi samverka med dem för att få ner tomslang. Kjell undersöker vidare.

Tjänsteleverantörer och kommunikationsoperatörer

Mattias har läst in sig på utbudet hos tjänsteleverantörer och kommunikationsoperatörer. Tjänsteleverantörer är de som levererar själva utbudet, dvs telefoni, tv och internet. Trippleplay är det vedertagna begreppet då man pratar om dessa tre delar. Det finns många tjänsteleverantörer, varav Telia är en av de större. Kommunikationsoperatören är de som står för själva ljussignalerna i fibern, tex Skanova. Mattias fortsätter att kartlägga både tjänsteleverantörer och kommunikationsoperatörer.

Ekonomi och erbjudanden från bank

Gunilla har varit i kontakt med Mjöbäcks sparbank som erbjuder en konceptlösning för fiberföreningar och deras medlemmar. Deras erbjudande var definitivt intressant och inkluderar e-bokföring, fakturahantering, förmånliga blankolån för såväl fiberförening som för medlemmar mm. Vi bestämmer att även ta kontakt med Swedbank Sjuhärad för att se om de har liknande erbjudanden. Vi behöver även komplettera styrelsen med ytterligare en person med ekonomkompetens. Därefter går vi vidare med ekonomifrågorna.

Och så ytterligare några punkter…

Vi har bjudit in Anders Lindauer, Coompanion, på vårt nästa möte för att berätta om vad man bör tänka på inför uppstart av en ekonomisk förening.

Det är många bitar att hålla ordning och för att göra arbetet mer åskådligt har Gunilla börjat skapa en tids- och aktivitetsplan. Även en investeringskalkyl är påbörjad där vi kan samla och löpande fylla på med de kostnader som är förenade med projektet.

Rutinerna i styrelsen har nu satt sig och vi fortsätter med möten varannan vecka. Nästa möte blir den 3:e juni.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *