Första mötet med Torestorps Fiber

Den 24 april hade Torestorps Fiber interimstyrelse sitt första möte, så denna dag kan ses som något av ett historiskt datum för en möjlig uppstart av fibernätsutbyggnad i Torestorp!

Efter att ha gjort en liten genomgång av vilka kunskaper och kompetenser gruppmedlemmarna besitter, gjorde vi en grov arbetsfördelning. Vilka som ingår i interimstyrelsen hittar du här.

Till ordförande/projektledare för förstudien valdes Gunilla Esbjörnsson, till sekreterare valdes Anna Frid. Det officiella namnet på gruppen bestämdes till Torestorps Fiber. Förstudie gruppen valde att kalla sig interimsstyrelse som ett led i att enklare hantera övergången till Ekonomisk förening då stadgar och valberedning kan anordnas av interimstyrelsen.

Ansvarsområdena delades upp enligt följande:

Webb och sociala kanaler- Gunilla
Leader, länsstyrelse – Anna Frid
Kartor, marktillträde – Enar, Kjell, Göran
Teknik, internetleverantörer – Johan C, Mattias
Skatt/momsfrågor – vakant
Medlemsansvarig/crm – Johan C
Kontakt med grävaktörer för ev samförläggning – Kjell

Tidsplan för projektet

Målsättningen är att förstudien ska vara klar i september 2013, då allmänheten kommer att bjudas in till ett informationsmöte i Torestorps bygdegård där resultatet av förstudien redovisas. Eventuellt kommer även en avstämning att göras omkring midsommar med ytterligare ett informationsmöte. Om förstudien visar att det finns goda förutsättningar och ett intresse bland ortsbefolkningen för en fibernätsutbyggnad i Torestorp, kommer interimstyrelsen att bilda en Ekonomisk Förening som därefter kommer att förverkliga fibernätsutbyggnaden.

Förstudiens omfattning

Förstudiens syfte är att undersöka förutsättningarna för en fibernätsutbyggnad och vår förstudie kommer att omfatta följande punkter:

 • Lämplig geografisk avgränsning undersöks och beslutas.
 • Inventering av potentiella medlemmar baserat på den geografiska avgränsningen.
 • Kartor med en ungefärlig sträckning av accessnätet kommer att tas fram.
 • Möjligheter till samförläggning med andra ”grävaktörer” som tex Vattenfall undersöks.
 • Finansiering, bidrag, banksamarbeten undersöks.
 • Total prisbild för hela fibernätsutbyggnaden samt kostnad per hushåll baserat på en uppskattad mängd anslutna hushåll kommer att presenteras.
 • Löpande kommunikation och information via hemsida, facebooksida, twitter, muntlig info, trycksaker.
 • Stadgar för en kommande ekonomisk förening kommer att göras.

Våra inledande arbetsuppgifter

 • Skaffa bra kartunderlag 
 • Ta reda på SCB kriterier för tätort 
 • Skaffa adresslista för hushåll och företag i Torestorp
 • Ta reda på hur många hushåll det finns inom tätorten resp landsbygden 
 • Kolla upp bra crm alternativ samt kostnader för detta för att underlätta hantering av potentiella medlemmar
 • Starta upp en webbplats, registrera domännamn, skapa twitterkonto
 • Undersök alla bidragsmöjligheter
 • Undersöka intresse för fibernätsanslutning av Marks Bostads fastigheter 
 • Förtydligande kring dokumentation samt tidrapporter till Leader
 • Undersöka tidsplaner för ev utbyggnad av stamnät Torestorp- Öxabäck

Nästa möte

Interimstyrelsen har sitt nästa möte den 6 maj.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *