Artikel i Borås Tidning om kostnader för telefontjänster i fibernät

I dagens Borås Tidning kan man läsa om oskäliga kostnader för telefoni som drabbat vissa fiberföreningsmedlemmar i Örsås, Svenljunga kommun*. Det väcker kanske en del frågor om liknande situationer även skulle kunna komma att drabba Torestorps Fibers medlemmar. Svaret är nej, här reder vi ut hur det hänger ihop.

Bland fiberföreningar som var tidigt ute var det ganska vanligt att fiberföreningen tecknade ett kollektivavtal med en tjänsteleverantör och en kommunikationsoperatör för alla sina medlemmar, som därmed fick begränsade möjligheter att själva välja vad de ville ha för tjänster och via vem.

Idag måste fibernäten som byggs vara helt öppna i alla nivåer och det måste råda fri konkurrens bland alla som vill sälja sina tjänster i nätet. Det vill säga, varje medlem i fiberföreningen ska själv kunna välja vilken tjänsteleverantör och kommunikationsoperatör den vill nyttja. Öppenheten i näten är något som har skärpts i de nya bidragsreglerna och den förening som inte efterlever det riskerar att gå miste om bidrag.

Torestorps Fibers nät kommer att vara helt öppet, så som direktiven säger, så alla medlemmar kommer därmed att kunna välja den leverantör som man anser levererar bästa tjänsterna för just den medlemmen. Det finns fortfarande möjlighet för fiberföreningen att teckna kollektivavtal och erbjuda medlemmarna dessa tjänster, men det kommer inte att vara det allenarådande alternativet.

 

* Förtydligande: De kostnader som beskrivs i artikeln, handlar om att Net at Once lägger på 20% vid betalsamtal, t ex som i det här fallet när en person annonserar via Blocket och väljer att betala annonsen via telefonen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *