Gott Nytt År!

Vi i Torestorps Fibers styrelse vill önska er alla ett riktig gott nytt år! Så här i slutet på året vill vi också passa på att summera en del av det vi gjort under året och även berätta om vad som kommer att ske under 2015. 2014 har varit ett innehållsrikt år och 2015 kommer allt att röra på sig än mer.

Vad har hänt under 2014?

Var tredje vecka har vi haft styrelsemöte och så mycket kan vi säga att det råder ingen brist på arbete direkt! Delar av styrelsen har även deltagit i möten och träffar arrangerade av Leader Sjuhärad, länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Coompanion, Marks kommun mm. Allt vad vi har gjort under året tar vi inte upp här, men några av de större arbetena och händelserna är följande:

Det som alla fiberföreningar har väntat på under året, var hur bidragen för fibernätsutbyggnaden skulle se ut och hur de skulle hanteras i den nya programperioden 2014-2020, eftersom det utgör en så central del i fiberprojekten. I september blev det till slut offentliggjort och vi kunde konstatera att det blev mycket positivt för Torestorps del. I den nya bidragshanteringen omfattas även tätorter med upp till 3000 invånare av bidrag, vilket alltså innebär att vi även får bidrag även för Torestorps by. De nya bidragsreglerna innehöll även fler positiva nyheter,  vill du läsa mer om bidragen, hittar du info i denna länk.

I början av september öppnades ansökningsperioden för bidragsansökningarna till länsstyrelsen upp. Vi hade under en längre tid förberett ansökningshandlingarna och kunde därför i ett tidigt skede lämna in vår ansökan.

Vi har löpande kontakt med Vattenfall, som kommer att gräva för sina ledningar under 2015 från Hyltenäs till byn, från Sund/Örbyhållet mot byn samt området Magerhult, Varevik, Getabo, Röllese. Vi kommer att samförlägga våra slangar när de gräver, vilket gör att vi kan hålla nere våra grävkostnader. Även i Strömmen har vi samförlagt slang, i samband med att där grävdes för nytt avlopp under hösten.

Under hösten har vi ägnat mycket tid åt att ta fram upphandlingsunderlag, anslutningsavtal och markavtal, vilket är ett mycket omfattande och oerhört viktigt arbete. Att ha väl fungerande medlemsregister och fastighetsregister är också en viktig del som man kanske inte tänker så mycket på. Det är väldigt mycket mer komplext och tidskrävande än vad man kan tro och något vi har lagt stor vikt på för att det inte ska uppstå några som helst oklarheter nu eller längre fram.

Vad händer 2015?

2015 blir året när det kommer att märkas mer konkret vad som är på gång. I början av året kommer vi att skicka ut anslutningsavtalet till alla som har anmält medlemskap. Det är i och med detta avtal som varje medlem beslutar att ansluta sin fastighet till fibernätet.

Under senvintern/våren kommer vi att genomföra upphandling av projektör och totalentreprenad för att ha det klart i tid till beskedet på bidragsansökan.

I maj-juni kommer länsstyrelsen att lämna besked på vilka fiberföreningar som beviljas bidrag. Under förutsättning att vi får vår ansökan beviljad, kommer vi tillsammans med projektören att starta upp allt praktiskt arbete med utbyggnaden. Flyter allt på som det ska, kommer grävning att kunna påbörjas under sommaren.

Det går fortfarande bra att anmäla medlemskap till Torestorps Fiber för den som ännu inte har gjort det. Men för att vi ska få ett rättvisande underlag till bidragsansökan och upphandlingsunderlag, brådskar det att skicka in. Här hittar du info om hur du blir medlem.

Avslutningsvis…

Vi i styrelsen har hela tiden varit måna om att vara riktigt bra på att kommunicera varför fibernätsutbyggnaden är så viktig för såväl samhället i stort som för den enskilda individen. Vi vill att så många som möjligt verkligen ska få insikten i varför det här är en nödvändig utveckling. Med en hög förståelse bland alla intressenter blir det både roligare att arbeta i projektet och lättare att driva det framåt. Att löpande informera om hur projektet fortskrider är naturligtvis också alltid högprioriterat.

Hemsidan är den primära kommunikationskanalen där ni alltid kan hitta all info. Men vi använder även andra kanaler för att effektivt sprida vår information: torestorp.se,  Torestorps Facebooksida , Twitter @TorestorpsFiber, e-post utskick till medlemmar, utskick via Markbladet (och via post till de som inte får Markbladet), affischer på anslagstavlor, stormöten i bygdegården samt vid önskemål separata möten med olika grupperingar.

Nu startar vi även en Facebookgrupp för Torestorps Fiber. Varför en Facebookgrupp? Jo när vi nu går in i nästa fas, dvs själva genomförandet, vet vi att det kommer att dyka upp mer detaljfrågor som man snabbt vill ha svar på. Då är en Facebookgrupp ett bra alternativ och bättre än en Facebooksida, bland annat för att alla i gruppen alltid ser vad som skrivs i gruppen, vilket inte är fallet med en Facebooksida. Bli gärna medlem i gruppen redan idag, du hittar den genom att söka på Torestorps Fiber på Facebook eller klickar du helt enkelt här, så kommer du rätt direkt. Klicka på ”Gå med i grupp”. Självklart går det alltid även bra att ta direktkontakt med någon av oss i styrelsen, kontaktuppgifter hittar du här eller klicka på ”styrelsen” i menyn.

Vi i styrelsen önskar er alla ett riktigt gott nytt år och ser fram emot ett innehållsrikt 2015 där vi kommer att ta stora kliv framåt i utbyggnaden av fibernät i Torestorp!

Torestops Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson, ordförande

gottnyttar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *