Att tänka på vid anslutning till fastighet

Tänk på att följa instruktionerna för arbetet på den egna tomten som vi har gått ut med, så att allt kan fungera så problemfritt som möjligt vid t ex blåsning  av fiber och installation av anslutningsbox.

När ni har grävt ner slangen fram till husväggen, tänk på att anslutningsboxen kommer att monteras av Bravidas tekniker på utsidan av huset. Ni ska alltså inte dra in slangen genom husväggen. Om man låter slangen fortsätta in i huset kan inte fibern blåsas till fastigheten utan att blåsarna måste få komma in i huset. Även Bravidas tekniker behöver då komma in i huset för installation av anslutningsdosan. Det gör således arbetet mer omständligt, tidsödande och fördyrande, vilket vi vill undvika. Om det finns särskilda anledningar till att man vill ha dosan på insida hus, hör i så fall av er till någon av oss i styrelsen i god tid innan blåsning.

Instruktioner för allt arbete som medlem utför på egen tomt finns under rubriken ”Instruktioner”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *