Lägesrapport mars

Arbetet flyter på bra och faktiskt börjar vi nu skönja mållinjen! Här följer en lägesrapport.

Tätorten

Blåsning av fiber är i princip klar, därefter kommer fibern att svetsas, installation av anslutningsbox (utsida hus) görs enligt plan i mars, installation av mediaomvandare (insida hus) görs i april. Driftsättning av nätet blir i maj.

Landsbygden

I område öster och norr pågår schaktning med tre arbetslag. I öster är det en del arbete kvar från omkring Broken till Hultaberg. I norr har schaktning genomförts i Sund och Ramsholmen och vi går nu vi vidare mot Törsvik och Hökaviken. Se mer info i grävplanen för mars.

I område söder blir det byggstart när område öster är färdiggrävt, vilket beräknas bli i månadsskiftet mars- april, alltså något senare än vad vi tidigare har gått ut med. Uppdaterad tidsplan hittar du här.

Det innebär att tidpunkter för när du som äger fastighet i det södra området ska ha utfört arbete på egen tomt har skjutits fram något, se områdestidsplanen här.

I södra området har det blivit en del omprojektering och delvis nya sträckningar av nätet, vilket innebär både förbättringar och kostnadsbesparingar.  Aktuell karta över nätets sträckning hittar du här.

Vi publicerar månadsvis information om var grävning kommer att pågå. Tänk på att hålla ett öga på det så att ni som markägare är beredda när grävarna är på gång så att ni t ex hinner flytta djur och märka ut egna ledningar i tid. Du hittar aktuell grävplan under rubriken ”Vad är på gång?

Tidsplan

Det är svårt att avgöra hur lång tid schaktningsarbetet kommer att ta, hittills har det generellt tagit mer tid än beräknat, vilket innebär att tidsplanen har justerats löpande. En av de främsta anledningarna till detta är att det har blivit mer grävning än plöjning än vad som hade beräknats vid projekteringen, vilket i sin tur beror på riklig förekomst av berg och sten under mark som inte har synts vid projektering. Driftstart för landsbygden har därmed flyttats fram till september och driftstart för tätorten är planerad till maj, vilket vi hoppas kunna hålla.

Tjänster i nätet

Vi har skickat ut beställningsblankett för tjänster i nätet via mail samt via post till dem som saknar e-post adress. Vi saknar fortfarande blankett från ett antal och kommer att göra ett utskick via post till dessa för att vara säkra på att ingen missar informationen och erbjudandet om gruppanslutning.

Några har reagerat på den långa bindningstiden i gruppavtalet. Eftersom priset är oerhört förmånligt, blir det av förklarliga skäl i stället en längre bindningstid. Ni kan vid ett senare tillfälle uppgradera eller välja till ytterligare tjänster. Det gör ni i så fall efter tjänsterna har aktiverats i nätet, för att ni inte ska gå miste om de rabatter man har som gruppansluten medlem. Det förmånliga priset för gruppavtalet gäller endast vid beställning vid driftstart.

De frågor som har kommit in beträffande tjänster i nätet hittar under rubriken frågor och svar i menyn.

All information om tjänster i nätet hittar du under ”Tjänsteutbud”.

Även om det nu är relativt kort tid kvar till driftsättning i tätorten och vi även ser målet för landsbygden, rekommenderar vi er att inte säga upp era befintliga tjänster förrän nätet är aktivt och ni har era beställda tjänster igång. Det vore för optimistiskt att tro att driftsättningen kommer att löpa på helt friktionsfritt, räkna med att det kan komma att bli någon form av strul här och där.

Årsmöte

Den 19 april kommer vi att ha årsmöte i Torestorps bygdegård kl 19.00. Givetvis kommer vi då även att ta tillfället i akt att informera om aktuellt läge. Vi återkommer med kallelse. Välkomna!

Styrelsen Torestorps Fiber
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *